Ga naar de inhoud

Intervisie bijeenkomsten AYA-verpleegkundigen

Tijdens de intervisie wordt stilgestaan bij eigen ervaringen en worden inzichten gedeeld aan de hand van een ingebrachte AYA-casus. Het doel van de intervisie is ‘deskundigheid’ ontwikkelen over het verlenen van AYA-zorg, en grip krijgen op het eigen denk- en handelingsproces.

Overleg deskundigheidsbevordering

Doel: Scholing van verpleegkundigen betrokken bij AYA-zorg.
Voor wie: Alle verpleegkundigen van het AYA Zorgnetwerk
Geleid door: verpleegkundig specialist of verpleegkundige
Locatie: AYA Zorgnetwerk Coördinatie, p/a IKNL Utrecht of ONLINE (link per mail)

De intervisie verloopt volgens het geformaliseerde format van de V&VN. de Intervisies worden begeleid door verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Het verslag van de bijeenkomst kan in het portfolio (vpk) of in PE-online worden opgevoerd (vs: 2 punten per bijeenkomst voor intercollegiale toetsing).

Alle betrokkenen ontvangen max. 7 dagen voor het overleg een uitnodiging. Het verslag wordt alleen verstuurd naar de deelnemers die aan dat overleg hebben deelgenomen. Verpleegkundig specialisten kunnen accreditatie punten verzamelen bij deelname aan een opleiding. Heb je geen uitnodiging ontvangen of wil je uitgenodigd worden voor het overleg, neem dan contact op met het AYA secretariaat via secretariaat@ayazorgnetwerk.nl

Momenteel zijn de AYA-zorg deskundigheidsbevordering verpleegkundigen bijeenkomsten op de volgende data gepland:

8 maart 2022 | 16.15 – 17.15 uur – digitaal
31 mei 2022 | 16.15 – 17.15 uur – digitaal
27 september 2022 | 16.15 – 17.15 uur – digitaal
15 november 2022 | 16.15 – 17.15 uur – digitaal