Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • het Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor internisten, chirurgen, kinderartsen, klinisch genetici, neurologen, gynaecologen, psychiaters, urologen en radiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen en fysiotherapeuten
  • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
  • het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • het Accreditatiebureau Kwaliteitregister V&V en Register Zorgprofessionals oncologie

 

Spreker AYA Congres
TOP