Indienen abstracts

Wetenschappelijke posters & poster pitches

Op een laagdrempelige wijze is er tijdens de breaks de gelegenheid om met collega's kennis en ervaring uit te wisselen tijdens posterpresentaties. Dit mogen zowel medisch-technische thema’s als psycho-sociale thema’s zijn. Daarnaast is het toegestaan reeds eerder (internationale) gepubliceerde abstracts in te dienen. De 3 beste inzendingen mogen hun poster plenair presenteren tijdens een poster pitch van 3 minuten. Aansluitend is er 2 minuten om vragen te stellen.

Spreker AYA congres
TOP