Indienen abstracts

Wetenschappelijke posters & poster pitches

Voor aanvang, in de pauzes en na afloop is het mogelijk om digitale posterpresentaties te bekijken. Inzendingen mogen zowel medisch-technische thema’s als psychosociale thema’s hebben. Ook is het toegestaan reeds eerder (internationale) gepubliceerde abstracts in te dienen. Geaccepteerde inzendingen zijn in het online congres terug te vinden met een PDF van de poster, het abstract en een opgenomen video pitch van 3 minuten.

Let op: als u een poster inzendt dient u ook in te schrijven voor het online congres en kunnen deelnemers via de chat vragen aan u stellen. Een geaccepteerd abstract geeft u geen gratis toegang tot het congres. 

Abstract deadline: 29 januari 2021 5 februari 2021

RICHTLIJNEN VOOR INZENDEN ABSTRACTS

We hebben de volgende gegevens nodig om je abstract in behandeling te nemen:

 1. Titel van het abstract
 2. Gegevens auteur(s)
  - Naam (evt. titel, voorletters, achternaam, daarachter tussen haakjes de voornaam)
  - Geslacht
  - Functie
  - Instelling/afdeling
  - E-mailadres
  - Wie is de presenterende auteur?
 3. Abstract
  - Maximaal aantal woorden is 300
  Deel het abstract bij voorkeur als volgt in:
  - Doel;
  - opzet/methode;
  - resultaten;
  - conclusie/discussie.

Verder is bij een geaccepteerd abstract het volgende van belang:

 • Inzenden van abstracts is mogelijk t/m vrijdag 29 januari.
 •  Vóór 10 februari wordt bekend gemaakt of je abstract is geaccepteerd.
 • Een poster mag alleen gepresenteerd worden wanneer je inschrijft.
 • Je dient via de reguliere weg in te schrijven voor het congres. Er is geen vrijstelling of kortingstarief.
 • Een posterpresentatie omvat de poster, het abstract en een 3 min. audio of video pitch.
 • Bij een geaccepteerd abstract is de deadline voor inleveren van de bestanden is maandag 22 februari.
 • Het is toegestaan eerder gepubliceerde abstracts te presenteren.
Spreker AYA congres
TOP