Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Palliatieve & ondersteunende zorg’:

  • Heeft de AYA/naasten de impact van niet meer beter worden, dood gaan, begrepen?
  • Heeft de AYA/naasten vragen over palliatieve & ondersteunende zorg?
    Wat vindt de AYA belangrijk op het gebied van symptoombestrijding?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Als je weet dat je veel sneller dood zult gaan dan de meeste leeftijdsgenoten om je heen, dan worden zaken waar je normaal “een leven lang over kunt doen” plotseling veel prangender en van essentieel belang. De vanzelfsprekendheid is eraf. Vriendschappen, familie, werk; het komt allemaal in een ander licht te staan. De confrontatie met...

Consultteam Palliatieve zorg

Bijna elk ziekenhuis heeft wel een palliatief team. Vraag ernaar bij je behandeld arts of de verpleegkundige. Waar kan een consultteam palliatieve zorg je mee helpen? Lichamelijke klachten zoals pijn en bijvoorbeeld kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, obstipatie of buikvocht. Psychosociale zorgen en problemen. Existentiële-  levens- en spirituele vragen of problemen. Belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of...

Palliatieve en ondersteunende zorg

Mocht je niet meer beter worden dan is er een mogelijkheid om Palliatieve en ondersteunende zorg te krijgen. Palliatieve zorg is bedoeld voor AYA’s die ongeneeslijk ziek zijn. Behandeling en zorg zijn niet meer gericht op genezing maar vooral op kwaliteit van leven. Bij de palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en...