Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Palliatieve & ondersteunende zorg’:

  • Heeft de AYA/naasten de impact van niet meer beter worden, dood gaan, begrepen?
  • Heeft de AYA/naasten vragen over palliatieve & ondersteunende zorg?
    Wat vindt de AYA belangrijk op het gebied van symptoombestrijding?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Als je niet meer beter kunt worden kan je palliatieve zorg te krijgen. Palliatieve zorg is bedoeld voor AYA’s die ongeneeslijk ziek zijn. Behandeling en zorg zijn niet meer gericht op genezing maar vooral op kwaliteit van leven. Bij de palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en als deze toch optreden, op...

Jongerenhospice

‘Leven doe je op je eigen manier, sterven ook.’ Dat geldt dus ook voor jou. Jij hebt zelf een stem in hoe en waar je wilt sterven. Je hoeft namelijk niet in het ziekenhuis te sterven. Heb het hier maar eens met je behandelend arts of ons over. Je kunt ook thuis je laatste zorg...

Euthanasie

Er kan een moment komen waarbij je je afvraagt of de dood wat eerder kan komen. Bijvoorbeeld als pijn en andere ongemakken te zwaar voor je worden. Er zijn verschillende vormen van ‘levensbeëindiging’. De overheid heeft voor levensbeëindiging regels en procedures vastgelegd. In principe is elke vorm van levensbeëindiging strafbaar. Maar de wet maakt een...

Pijn en sterven

Heel veel mensen zijn er bang voor: pijn bij het sterven. Misschien ben je ook bang voor benauwdheid. Jouw angsten zijn volkomen normaal en te begrijpen. Maar weet dat niet iedereen pijn heeft bij het sterven. En als je toch pijn hebt, zal je arts er alles aan doen om die te verlichten. Daarin is...
Krijg je te horen dat je niet meer beter wordt? Of komt de dood dichtbij? Dan komt er veel op je af. Hoe wil je sterven? Waar? Wat gebeurt er lichamelijk? Hoe wil je afscheid nemen? In dit artikel geven we je snel meer informatie over wat er allemaal bij komt kijken. Leg je laatste...

Leg je laatste wensen en keuzen vast

Leg het op papier vast Als je niet meer lang te leven hebt, weet je dan al welke zorg je wenst? In het boekje ‘Notities over het einde van mijn leven’ kruis je stap voor stap je voorkeuren aan over onderwerpen als de uitvaart, het afscheid, de medische behandeling en de hulp en verzorging in...