Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Sport & bewegen’:

  • Was de AYA actief met sporten voorafgaand aan de diagnose?
  • Wil de AYA tijdens en na de behandeling ondersteuning bij sporten?
  • Heeft de AYA tijdens en/of na de behandeling klachten van vermoeidheid?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Sporten & bewegen

Een goede lichaamsconditie draagt bij aan een sneller herstel. Is je conditie erg verslechterd tijdens en na de behandeling? Dan duurt het ook langer om te herstellen. Het is dus van belang om tijdens en na de behandeling aan je conditie te werken. Tips Probeer actief te blijven tijdens je behandeling, ook als je erg...