Hieronder vind je informatie over uitkeringen en vergoedingen die je zou kunnen krijgen wanneer je kanker hebt.

Vergoedingen

Soms heb je recht op vergoedingen of tegemoetkomingen om de extra kosten die een ziekte met zich mee kan brengen enigszins op te vangen. Op de website www.regelhulp.nl kun je precies zien waar je recht op heb. Als je op deze site verder gaat zoeken naar nuttige informatie via ‘mijn situatie’, kies dan voor Inkomen...

Uitkeringen

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, kan dit consequenties hebben voor je persoonlijke maatschappelijke situatie. Afhankelijk van deze situatie (bijvoorbeeld wel of geen arbeidscontract) kun je hieronder meer informatie vinden over verschillende uitkeringen. Onderstaande informatie is algemene informatie. Bij vragen over jouw eigen situatie is het belangrijk de juiste mensen te raadplegen...