Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Uitkeringen & vergoedingen’:

  • Heeft de AYA vragen over uitkeringen & vergoedingen in combinatie met de ziekte/behandeling?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Vergoedingen

Soms heb je recht op vergoedingen of tegemoetkomingen om de extra kosten die een ziekte met zich mee kan brengen enigszins op te vangen. Op de website www.regelhulp.nl kun je precies zien waar je recht op heb. Als je op deze site verder gaat zoeken naar nuttige informatie via ‘mijn situatie’, kies dan voor Inkomen...

Uitkeringen

Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, kan dit consequenties hebben voor je persoonlijke maatschappelijke situatie. Afhankelijk van deze situatie (bijvoorbeeld wel of geen arbeidscontract) kun je hieronder meer informatie vinden over verschillende uitkeringen. Onderstaande informatie is algemene informatie. Bij vragen over jouw eigen situatie is het belangrijk de juiste mensen te raadplegen...