Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Vruchtbaarheid & zwangerschap’:

  • Is er sprake van een actuele kinderwens of kinderwens op termijn?
  • Geeft de AYA/naasten aan zorgen te hebben over fertiliteit/voortplanting?
  • Heeft de AYA counseling (voorlichting) door een fertiliteitarts aangeboden gekregen van de
    hoofdbehandelaar?
  • Zijn er misschien al preventieve maatregelen ter behoud van fertiliteit ondernomen?
  • Heeft de AYA/naasten zo volledig mogelijke informatie gekregen over kanker, zwangerschap en behandelen?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Oranje achtergrond met de verschillende opties voor het behoud van vruchtbaarheid bij kanker in pictogrammen weergegeven
Veel jonge mensen met kanker zullen bezorgd zijn over het behoud van hun vruchtbaarheid. Er zijn gelukkig verschillende methoden beschikbaar waarmee zij hun vruchtbaarheid kunnen behouden, ondanks dat ze een antikankerbehandeling ondergaan. Deze methoden hebben vrijwel allemaal alleen succes voorafgaand aan de antikankerbehandeling. Daarom is het ontzettend belangrijk dat artsen deze opties met hun jongvolwassen...

Zwanger en kanker

Als je zwanger bent en er wordt kanker bij je ontdekt, dan is dat een heel verwarrende situatie. Je schrikt heel erg. En er komen waarschijnlijk veel vragen bij je op. Wat betekent dit voor mijn ongeboren kind? Moet ik een abortus plegen? Ook je partner heeft veel zorgen, om jou en jullie ongeboren kind....