Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Werk & reïntegratie’:

  • Heeft de AYA vragen over werk & re-integratie in combinatie met de ziekte/behandeling?
  • Heeft de AYA te maken met fysieke veranderingen ten gevolge van de ziekte/behandeling, bijvoorbeeld cognitieve (concentratieproblematiek) of fysieke beperkingen waardoor het bestaande werk niet meer uitgevoerd kan worden?
  • Heeft de AYA te maken met financiële consequenties doordat de AYA ziek is/behandeld wordt?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Re-integratie

Wanneer begint re-integratie? Re-integratie begint volgens de Wet Verbetering Poortwachter al in het begin van je ziek zijn. Na ziekmelding wordt namelijk regelmatig gekeken of re-integratie mogelijk is en wat daar dan voor nodig is? Na je behandeling begint het re-integreren pas echt. Zeker als je helemaal niet hebt gewerkt tijdens je behandeling. Re-integreren begint...
Na de diagnose kanker melden veel mensen zich ziek. Door alles wat er op je af komt en door je hoofd gaat, heb je op dat moment misschien geen belangstelling voor je werk. Toch is het goed hier wel over na te denken en rekening te houden met je werk op korte en lange termijn....