Ziekte & behandeling geeft informatie over soorten AYA kanker, onderzoek, behandeling, medicatie en psycho-sociale zorg.

Vragen uit de AYA basis anamnese die de zorgverlener kan stellen aan de AYA over het thema ‘Ziekte & Behandeling’:

  • Hoe is de AYA gewend om te gaan met lichamelijke klachten, wat helpt doorgaans?
  • Hoe schat je het ziekte-inzicht van de AYA in?
  • Hoe gaat de AYA om met zijn ziekteproces/behandeling?
  • Hoe gaan de naasten om met het ziekteproces/behandeling van de AYA?
  • Gebruikt de AYA genotsmiddelen (bijvoorbeeld nicotine, drugs, alcohol?)
  • Maakt de AYA gebruik van complementaire zorg/geneesmiddelen (bijvoorbeeld vitamines, kruidenpreparaten, wietolie, voedingssupplementen. Of massage, accupunctuur, mindfulness?). Of prikkelt de omgeving van de AYA hem om dit te onderzoeken?

Zie volledige anamnese voor interventies bij dit thema die de zorgverlener kan inzetten.

Hieronder kun je extra verdiepende informatie over het thema vinden. Deze info kan desgewenst met de AYA gedeeld worden.

Bespreek onzekerheid oorzaak kanker
AYA’s ervaren meer angst als zij denken dat de oorzaak van hun darmkanker-diagnose een factor is waar zij zelf invloed op hebben, bijvoorbeeld leefstijl. Deze angst is minder bij AYA’s die hun diagnose toeschrijven aan factoren waar zij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld toeval of erfelijkheid. Daarom is het belangrijk om AYA’s bewust te maken...

Erfelijkheid en kanker

Bij het overgrote deel van de mensen die kanker krijgen, speelt erfelijkheid geen rol. Bij ongeveer 5% van alle mensen met kanker heeft de ziekte iets met erfelijkheid te maken. Heb jij het vermoeden van erfelijke kanker? Dan kun je terecht bij de Polikliniek Familiaire Tumoren van de afdeling Klinische Genetica van het Radboudumc. Bij...

The International Charter of Rights

Natuurlijk zijn er niet alleen in Nederland jonge mensen met kanker. Over de hele wereld proberen jonge mensen erkenning te krijgen voor de specifieke behoeften die jij hebt. Bekijk bijvoorbeeld eens onderstaand filmpje, waarin wordt opgeroepen om ‘the International Charter of Rights’ te tekenen. Meer informatie vind je op www.cancercharter.org.

Jouw rechten en plichten als patiënt

Van je arts of ziekenhuis heb je als patiënt de nodige verwachtingen. Je wilt op een bepaalde manier behandeld worden en vindt dat je bepaalde zaken mag eisen. Bijvoorbeeld voldoende en heldere informatie. En je hebt altijd recht op een second opinion (de mening van een andere arts). Ben je er van bewust dat een...

Medicatie tegen pijn

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces. Door je ziekte, onderzoeken en behandelingen kun je pijn hebben. En dat is natuurlijk heel onprettig. De behandelend specialist zal jou zo veel mogelijk helpen...
Door je ziekte, de behandelingen en onderzoeken die je krijgt, kun je last krijgen van misselijkheid en braken. Dat kan heel vervelend zijn. Met medicatie kunnen we dit verminderen of verhelpen. Welk medicijn krijg je? En hoe werkt zo’n medicijn? Dat hangt allemaal af van de oorzaak voor je misselijkheid. Je wordt hierover goed geïnformeerd...

Medicatie rondom een operatie

Als je geopereerd moet worden, ga je eerst naar de specialist die deze operatie gaat doen. Bijvoorbeeld de orthopeed, kno-arts, chirurg of gynaecoloog. Samen nemen jullie door wat er gaat gebeuren. Daarna ga je naar de anesthesioloog. Met hem of haar overleg je de mogelijkheden en wensen rondom de ‘verdoving’ (anesthesie). In deze patiëntenfolder staat...

Medicatie en bijwerkingen

Voor de behandeling van kanker gebruiken we verschillende soorten medicatie. In je behandelplan vind je terug welke medicatie jij krijgt. Je kunt het ook altijd aan je behandelend arts vragen. Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland hebben diverse zorgorganisaties informatie bij elkaar gezet over kanker. Het gaat hier dus om heel actuele en...

Combinatie met andere medicijnen

Voor de behandeling van je kanker kun je medicijnen krijgen. Het is erg belangrijk dat je aan je behandelend arts doorgeeft welke medicijnen of andere zaken je daarnaast inneemt. Dat kunnen dingen zijn waar je misschien niet zo snel aan denkt. Daarom zetten we hier een paar zaken op een rij die je aan je...
Als je niet meer beter kunt worden kan je palliatieve zorg te krijgen. Palliatieve zorg is bedoeld voor AYA’s die ongeneeslijk ziek zijn. Behandeling en zorg zijn niet meer gericht op genezing maar vooral op kwaliteit van leven. Bij de palliatieve zorg ligt de nadruk op voorkomen van klachten en als deze toch optreden, op...