De term AYA is de afkorting voor Adolescent and Young Adult, wat staat voor mensen die tussen hun 18e en 35e levensjaar voor het eerst de diagnose kanker hebben gekregen. In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 AYA's te horen dat zij kanker hebben.

Jongvolwassen en kanker? AYA-zorg!

Wij raden u af om het jaarverslag op de telefoon te bekijken. U kunt beter een computer gebruiken.

Stichting Nationaal AYA 'Jong en Kanker' Zorgnetwerk (verder: het AYA Zorgnetwerk of het Zorgnetwerk) is in 2019 volop in beweging geweest, maar altijd gericht naar ons doel: dat AYA’s de zorg krijgen die zij verdienen, in een fase van het leven waarin de impact van kanker en de behandelingen zeer groot is. Een kleine greep uit alle gebeurtenissen: Nederland heeft sinds eind december 2019 in alle academische ziekenhuizen (UMC’s) actieve AYA-polizorgteams; het AYA-congres ‘SPACE 4 AYA’ werd voor de zesde keer georganiseerd; en het Zorgnetwerk won de DNA-award voor de meest innovatieve zorgorganisatie omdat de inzet van expertise van AYA’s en zorgverleners hand in hand gaan.

  “Dankzij uw steun en giften hebben wij het zinvolle werk op het AYA Zorgnetwerk in 2019 kunnen uitbouwen. Met trots laten wij de activiteiten van het afgelopen jaar zien! Om hier mee door te kunnen gaan en AYA-zorg voor elke AYA beschikbaar te maken, is uw steun hard nodig! Heel veel dank voor uw support!”

Het dagelijks bestuur

Prof. dr. Winette van der Graaf (voorzitter)
Robbert Bakhuijsen MSc MBA (penningmeester)
Dr. Rhodé Bijlsma (secretaris)

Wetenschappelijk Onderzoek

Voorlichting en bewustmaking

organisatie

Onderscheiding

Financieel jaarverslag 2019

Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk beschikt over een ANBI-status en hecht veel waarde aan transparantie. Een nadere financiële onderbouwing (lees: toelichting op de balans en winst- en verliesrekening) is online beschikbaar.

Tot op heden is er geen structurele financiering voor AYA-zorg en ook niet voor de centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk. De activiteiten binnen de kerntaken zorg, opleiding en onderzoek kunnen uitgevoerd worden door (financiële) steun van partners, sponsoren en subsidiegevers. Eind 2019 hebben NFU en IKNL aangegeven voor 2 jaar de centrale coördinatie van het zorgnetwerk te faciliteren en financieren om AYA-zorg in netwerkverband in Nederland te kunnen blijven organiseren. De opdracht is om een financieringsmodel te ontwikkelen met alle stakeholders waarmee AYA-zorg in netwerkverband structureel geborgd is, evenals de centrale coördinatie van het zorgnetwerk. Zo hopen we te bewerkstelligen dat alle AYA’s in Nederland AYA-zorg krijgen.

TOP