Waarom AYA-Zorg?

De centrale coördinatie bestaat uit 2,8 fte medewerkers, bestaande uit 1,7 fte bekostigd door de NFU, 0,8 fte bekostigd door het IKNL en 0,3 fte onbezoldigde medewerkers.

Jaarverslag 2020

In Nederland krijgen jaarlijks tussen de 2.700 en 3.900 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. Dat verandert alles.

De centrale coördinatie richt alle werkzaamheden van het AYA Zorgnetwerk op het landelijk structureel borgen van integrale, patiënt-gecentreerde AYA-zorg vanaf diagnose. Daarmee is het Zorgnetwerk in 2020 definitief de pioniersfase van AYA-zorg voorbij.

AYA-zorg startte in 2010 in het Radboudumc met steun van de Raad van Bestuur en is vanaf 2014 landelijk uitgerold over de andere UMC’s, het AvL en algemene ziekenhuizen, gedreven door de expertise, wil en gevoel van urgentie van zorgverleners. Daarbij adviseert de AYA-patiëntengroep in co-creatie. Toch ontbreekt structurele verankering van AYA-zorg: bekostiging van AYA-zorg legt mede de basis daarvoor.

Duurzame borging en bekostiging zijn noodzakelijk voor het bieden van passende AYA-zorg aan álle AYA's, met uniformiteit op landelijk niveau; voor de deskundigheidsbevordering van zorgverleners en voor het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar zorgbehoeften, naar impact van AYA-zorg en naar effecten op zorgkosten.

Hieronder vindt u de mijlpalen die het bestuur, de onderzoekers en het centrale coördinatieteam in nauwe samenwerking met de aangesloten ziekenhuizen ondanks de COVID-maatregelen in 2020 hebben behaald.

Het borgen van AYA-zorg in de kenniscentra en algemene ziekenhuizen

Met ondersteuning van de aangesloten ziekenhuizen en UMC's en begeleiding van nieuwe ziekenhuizen garanderen we de kwaliteit van de aldaar geleverde AYA-zorg.

(Bij)scholing en deskundigheidsbevordering

Scholing is verplicht voor alle zorgverleners die AYA-zorg willen verlenen; AYA-zorg is immers anders dan reguliere zorg. Zo houden we de kwaliteit van AYA-zorg hoog. Deskundigheidsbevordering van zorgverleners zorgt ervoor dat de door hen geleverde AYA-zorg van hoge kwaliteit blijft en alleen maar beter wordt.

PR & Communicatie

Om zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk te zijn, is PR en communicatie, en branding van AYA-zorg onmisbaar.

Wetenschappelijk onderzoek vanuit het Zorgnetwerk

Ons onderzoek doen we in co-creatie en co-participatie. We zetten onze onderzoeksresultaten direct om voor praktische toepassing en implementeren deze in de zorg.

Organisatie en bestuur

We werken in het Zorgnetwerk en met samen met partners om AYA-zorg continu te blijven verbeteren. Ook delen we onze expertise op het gebied van leeftijdsspecifieke zorg, co-creatie en co-participatie met partners en werken samen met hen aan betere zorg voor alle kankerpatiënten.

Lees het jaarplan 2021 van het Nationaal AYA 'Jong en Kanker' Zorgnetwerk

De jaarcijfers 2020 komen binnenkort beschikbaar.

TOP