AYA 'JONG & KANKER' FOUNDATION

Missie en visie AYA Foundation

De AYA Foundation steunt de ambitie van het AYA Zorgnetwerk door het werven van (geld)middelen zodat iedere jongvolwassene met kanker (AYA) die gezien wordt op de volwassen afdelingen van alle ziekenhuizen in Nederland de beste leeftijdsspecifieke zorg krijgt, nu en in de toekomst. Om zo de optimale kwaliteit van leven mogelijk te maken voor de AYA.

Doelstellingen AYA Foundation

De AYA Foundation werft middelen om projecten van het AYA Zorgnetwerk te financieren waarmee mogelijk gemaakt worden:

Alle inspanningen dragen maximaal bij aan de kwaliteit van leven van iedere AYA.

De Foundation financiert dit dankzij de donateurs, bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. De AYA Foundation heeft tot doel projecten binnen het AYA Zorgnetwerk te realiseren, die buiten de reguliere zorgdekking vallen. De baten komen dus ten gunste van het AYA Zorgnetwerk.


Organisatie AYA Foundation

Beloningsbeleid

De bezoldiging van het bestuur is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voor de uitvoerende taken wordt in de opstartfase gewerkt met vrijwilligers. Zodra het financieel verantwoord is zullen de uitvoerenden voor hun werkzaamheden een salaris ontvangen.
Het streven is om, na een opbouwperiode, maximaal 20% van de ontvangen middelen te besteden aan de bedrijfsvoering.

Financiële verantwoording

In het beleidsplan is een aparte financiële paragraaf opgenomen. Hierin zijn de principes vastgelegd voor de financiële duurzaamheid van de Stichting.
Er is een boekhouding ingericht van waaruit maandelijks de resultaten en financiële positie worden gerapporteerd. Na afloop van elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld en gecontroleerd door een accountant, welke door het bestuur wordt gecontroleerd en goedgekeurd.
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.

Bestuur Stichting AYA 'Jong & Kanker Foundation

De bezoldiging van het bestuur is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte kosten.

Samenstelling van het huidige bestuur:

  • Rian Vens-Hagting, voorzitter
  • Jan Schakenraad, penningmeester
  • Anne Bakker, secretaris
  • Annemieke Groenendaal, algemeen bestuurslid; portefeuille marketing en communicatie

Medewerkers AYA Foundation

  • Dennis de Graaf
  • Kim Gringhuis-Ottens

Gegevens AYA Foundation

Postadres
Stichting AYA ‘Jong & Kanker’ Foundation
Clompen Camp 28, 5836 EC Sambeek

KvK84407085
RSIN
863199446
NL90RABO0314318399

t.a.v. Stichting Nationaal AYA ‘Jong + Kanker’ o.v.v. Kostenplaats 500107 (t.t..v oprichtingsfase)

Contactpersoon: Kim Gringhuis-Ottens
E-mail: info@foundation.ayazorgnetwerk.nl

Bekijk hier het beleidsplan van de AYA 'Jong & Kanker' Foundationversie 1 november 2021.


Ambassadeurs van de AYA Foundation

De AYA 'Jong & Kanker' Foundation wordt breed gedragen door AYA ambassadeurs. Zij zetten hun eigen ervaring met kanker in voor de Foundation door de uitvoer van fondsenwervende acties, mediaoptredens en storytelling.

Lees meer over de ambassadeurs van de AYA Foundation.

Ambassadeurs AYA Foundation 2021

TOP