Word maatschappelijk partner

Wat kunt u doen met uw bedrijf?

De beste AYA-zorg, het beste wetenschappelijk onderzoek naar ‘Kanker op de AYA-leeftijd’ en de beste opleidingen om AYA-zorg up-to-date te verlenen. Alle kennis en kunde, zowel van AYA’s als zorgprofessionals, maximaal gebundeld binnen het nationale netwerk: in de AYA-kenniscentra bij de UMC’s, de algemene ziekenhuizen en de eerste lijn in co-creatie en co-participatie.

Vanaf de start van het Zorgnetwerk (toen nog 'Platform') in 2013 is veel bereikt. Daar zijn wij trots op. Maar, we zijn er nog niet! Er bestaat nog veel potentie tot verdere ontwikkeling. De ambitie is duurzame en structurele state-of-the-art AYA-zorg, bereikbaar voor alle AYA’s in Nederland. Daarvoor zijn we voortdurend op zoek naar daadkrachtige partners die met ons mee willen groeien en elkaar kunnen versterken.

Graag gaan wij met u in overleg over een samenwerking op maat die aansluit bij de doelen van uw organisatie. Zowel vanuit het perspectief van de AYA als de professional. Daarbij biedt het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk u het volgende:

  • PR & communicatie met een positief rendement voor het imago voor uw bedrijf, medewerkers betrokkenheid en marketingdoelen
  • De gelegenheid om samen nieuwe ideeën uit te werken
  • Relevante inhoud aansluitend op uw branche
  • Een passende invulling van uw MVO-beleid

Stichting Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk heeft de ANBI-status.

Maatschappelijke partners van het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk

Organisaties die de Stichting Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk steunen met subsidies

Heeft u vragen over maatschappelijk partnerschap of subsidieaanvragen, neemt u dan gerust contact op met dr. Eveliene Manten-Horst.

TOP