Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden deelname scholingsactiviteiten

Door deel te nemen aan een van de scholingsactiviteiten die het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk organiseert ga je akkoord met de daarvoor geldende algemene voorwaarden.

De deelnemer geeft hierbij te kennen deel te nemen aan een scholingsactiviteit, hierna te noemen ‘de activiteit’, onder navolgende voorwaarden:

  • De deelnemer zal de aanwijzingen van de organisatie in het kader van de activiteit strikt opvolgen.
  • De deelnemer bedingt voor zijn/haar medewerking, toestemming en overdracht als genoemd in dit contract formulier geen vergoeding.
  • De deelnemer geeft met deelname aan ‘de activiteit’ toestemming voor het maken en gebruiken van foto/video materiaal voor gebruik door de organisatie.
  • De organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de deelnemer lijdt verband houdende met deelname aan de dag, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van of schade aan persoonlijke goederen of goederen waarover de deelnemer de beschikking heeft en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of tijdens de deelname van de deelnemer aan de dag, dan wel schade ontstaan tijdens heen en/of terugreis of tijdens de aanwezigheid van de deelnemer op de dag.
  • De organisatie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop (van onderdelen) van de dag en de deelname van de deelnemer daaraan en is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheid bij de totstandkoming van de dag gemaakt.
  • De organisatie probeert zoveel als mogelijk rekening te houden met allergieën, echter kan het voorkomen dat hier geen rekening mee is te houden is. In dit geval is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een alternatief (en de kosten daarvan).

Betalingen

  • De aanmelding voor de activiteit is pas definitief als de eigen bijdrage (indien van toepassing) is overgemaakt naar de organisatie.
  • Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door de deelnemer worden gemaakt ten behoeve van zijn/haar deelname aan de dag zijn voor rekening van de deelnemer en niet verhaalbaar op de organisatie.
  • Bij afmelding tot 14 dagen vóór de activiteit wordt 100% van de eigen bijdrage teruggestort. Bij afmelding binnen 14 dagen tot de begintijd van de activiteit vindt er GEEN restitutie plaats. Als er een gegronde reden voor afmelding is, dan kan de organisatie in sommige gevallen besluiten af te wijken van deze regel. Is dit het geval, neem dan even contact met ons op via secretariaat@ayazorgnetwerk.nl.

Laatste update: 1 november 2023

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.