Ga naar de inhoud

Het AYA Zorgnetwerk levert integrale zorg aan jongvolwassenen met kanker

Nederland krijgen jaarlijks 3.900 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. Dat verandert alles. Daarom is er AYA-zorg.

Wat is AYA-zorg?

AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. AYA-zorg is ‘patiënt-centered & nurse-led’ georganiseerd en gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker.

AYA-zorg heeft oog voor de best passende medische behandeling én alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. Bij AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’ dan ook centraal.
Speciaal opgeleide AYA-verpleegkundigen ondersteunen, samen met collega’s van andere disciplines, de jongvolwassen patiënt om in diens kracht te (blijven) staan en regie over eigen leven te behouden.

Het leeftijdsspecifieke component van AYA-zorg volgt altijd het tumor-specifieke component. Het is daarom van belang dat in ieder tumor-expertisecentrum leeftijdsspecifieke zorg voorhanden is.

AYA-zorg is sinds 2018 opgenomen in het SONCOS-normeringsrapport.

“Wie ben je en wat heb je nodig?”
Meer over AYA-zorg

Wie zijn AYA’s

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. Zij hebben unieke medische en psychosociale zorgbehoeften typerend voor hun levensfase. Zij hebben vragen over ziekte en behandelingen en de gevolgen daarvan voor hun toekomst bijvoorbeeld omtrent: vruchtbaarheid, studeren, starten op de arbeidsmarkt, het kopen van een huis, het aangaan van relaties.

AYA’s zijn een aparte oncologische patiëntengroep, naast kinderen en oudere volwassenen met kanker.

Voor iedere patiënt die boven de 18 jaar voor het eerst de diagnose kanker krijgt, speelt de medische zorg en behandeling zich af bij de volwassen afdelingen en specialismen in de ziekenhuizen en is daarmee per definitie verspreid over het land.

Landelijk dekkend AYA Zorgnetwerk

Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen elk regionaal netwerk zijn er algemene ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen én 1 of 2 AYA-kenniscentra met AYA-poli’s bij de UMC’s en het AVL. Het zorgnetwerk groeit voortdurend omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten.

Het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk wordt gevormd door de ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen. Zij worden ondersteund door het centrale coördinatieteam, welke werkt in opdracht van het stichtingsbestuur.

AYA-leeftijdsspecifieke (bij)scholingen voor zorgprofessionals waarborgen de eenduidigheid en kwaliteit van de zorg.
AYA-zorg wordt verleend volgens de laatste stand van de wetenschap. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar ‘kanker op de AYA-leeftijd’ worden ingezet om zorg te innoveren en verbeteren.

Dichtbij huis als dat kan, verder weg als het moet

Feiten en cijfers

3.900
Nieuwe diagnoses per jaar
39
Ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen
446
Geaccrediteerde zorgprofessionals