Het AYA Zorgnetwerk levert integrale zorg aan jongvolwassenen met kanker

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. Dat verandert alles.

Zorgprofessional

Patiënt

Onderzoek

Steun ons

Wat is AYA-zorg?

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Jongvolwassenen hebben specifieke zorgbehoeften passend bij hun levensfase. Zij hebben vragen over bijvoorbeeld studeren, starten op de arbeidsmarkt, een kinderwens, het aangaan van relaties, enzovoorts. AYA-zorg heeft oog voor alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen.

"Wie ben jij en wat heb je nodig?"

Landelijk dekkend AYA Zorgnetwerk

Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen elk regionaal netwerk zijn er 1 of 2 AYA-kenniscentra bij de UMC's met AYA-zorgteams. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten.

AYA-leeftijdsspecifieke (bij)scholingen en wetenschappelijk onderzoek waarborgen kwaliteit van zorg.

"Dichtbij huis als dat kan, verder weg als het moet"

TOP