Ga naar de inhoud

Organisatie

Het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk wordt gevormd door de ziekenhuizen die AYA-zorg verlenen. Zij worden ondersteund door het centrale coördinatieteam, wat werkt in opdracht van het stichtingsbestuur.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van een AYA-gerelateerd specialisme of discipline, ervaringsdeskundigen (AYA’s en naasten) en beleidsmakers of bestuurders die voorgedragen zijn door of verbonden zijn met de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – oncologie (V&VN oncologie).

De stichting beschikt over de ANBI-status. Het bestuur heeft een bureau (het centrale coördinatieteam) dat onder leiding staat van een directeur. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel en de doelbestedingen van de stichting? Bekijk het jaarplan, jaarverslagen en andere documenten.

Dagelijks bestuur

Winette AYA Award

prof. dr. Winette van der Graaf
voorzitter

internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar, Erasmus MC

mr. Frank Bos
penningmeester

coördinator sturing & financiën, NFU

UMCU_Rhodé Bijlsma

dr. Rhodé Bijlsma
secretaris

internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum UMC Utrecht

Overige bestuursleden

Lobke Borger

Lobke Borger
algemeen bestuurslid, mede voorgedragen door V&VN Oncologie

hematologie- en oncologieverpleegkundige

prof. dr. Jourik Gietema
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog, UMC Groningen

Bouke Schwering
algemeen bestuurslid

ervaringsdeskundige

dr. Roy Lalisang
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog, MUMC+

Jonas Pluis
algemeen bestuurslid

ervaringsdeskundige

Jacqueline Tromp AMC

dr. Jacqueline Tromp
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog; projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, AmsterdamUMC

Thijs Merkx

prof. dr. Thijs Merkx
algemeen bestuurslid

voorzitter raad van bestuur, IKNL

RadboudUMC_Suzanne Kaal I Mirella Boot Fotografie

dr. Suzanne Kaal
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog; projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, Radboudumc

Centrale coördinatie

De centrale coördinatie (ci.  3,8 fte) van het AYA Zorgnetwerk is gehuisvest bij het IKNL in Utrecht. De medewerkers van het coördinatieteam bundelen alle nationale taken en werkzaamheden en faciliteren en coördineren daar waar gewenst AYA-zorg, AYA-onderzoek en AYA-opleiding voor alle regio’s. Tevens is PR en communicatie en binnen het coördinatieteam belegd.

dr. Eveliene Manten-Horst
directeur

UMCG_Henny van Essen

Henny van Essen
projectleider AYA-zorg nationaal, verpleegkundig consulent

Sophie de Groot

Sophie de Groot
projectleider AYA-zorg nationaal, medisch maatschappelijk werker

Michaela van der Veldt

Michaela van der Veldt
projectleider AYA-zorg nationaal, medisch maatschappelijk werker

Olga Husson AYA

dr. Olga Husson
coördinator wetenschappelijk onderzoek, onderzoeker ‘kanker op de AYA-leeftijd’

Anneke Stedehouder
secretariaatbeheer

Sophia Sleeman
coördinator PR & communicatie

René Limbeek
projectcoördinator ‘implementatie landelijk AYA-zorgpad’

Mieke_Schreuder

Mieke Schreuder
coördinator ‘nationale hAYAcyintenactie’

Mardie Vermunt
contentmanager website

 

Mascha Kreugel

drs. Mascha Kreugel
communicatieadviseur

Vrijwilligers centrale coördinatie

Rosalie Griffioen

Rosalie Griffioen
tekstschrijver

marla

Marla de Haan
UX-designer en webbeheer

Yfke Dotinga
UX-design en vormgeving

Veroni Brussen

Veroni Brussen
social media strategie

Ruby Kemna

Ruby Kemna
vrijwilliger onderwijs en opleidingen