Ga naar de inhoud

Organisatie

Organisatie van het AYA Zorgnetwerk: aansturing en ondersteuning

Het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk wordt gevormd door de ziekenhuizen en (eerstelijns)zorgverleners die AYA-zorg verlenen. Zij worden ondersteund door het centrale coördinatieteam, dat werkt in opdracht van het stichtingsbestuur.

Lees meer over en maak kennis met:
stichtingsbestuur
centrale coördinatie
commissies zorg en scholing
of bekijk alle ziekenhuizen die onderdeel uitmaken van het AYA Zorgnetwerk.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van een AYA-gerelateerd specialisme of discipline, ervaringsdeskundigen (AYA’s en naasten) en beleidsmakers of bestuurders. Zij worden voorgedragen door of verbonden zijn met de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – oncologie (V&VN oncologie) en patiëntenorganisatie Stichting Jongeren en Kanker (SJK).

Het bestuur heeft een bureau (het centrale coördinatieteam) dat onder leiding staat van een directeur. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is opgericht op 23 september 2016 en het zorgnetwerk heeft de ANBI-status. Meer weten? Onder jaarverslagen, cijfers en statuten vind je de akte van oprichting, jaarplannen, -cijfers en -verslagen. Deze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

Dagelijks bestuur

Winette AYA Award

prof. dr. Winette van der Graaf
voorzitter

internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek en hoogleraar, Erasmus MC

mr. Frank Bos
penningmeester

coördinator sturing & financiën, NFU

UMCU_Rhodé Bijlsma

dr. Rhodé Bijlsma
secretaris

internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, UMC Utrecht

Overige bestuursleden

Lobke Borger
algemeen bestuurslid, mede voorgedragen door V&VN Oncologie

hematologie- en oncologieverpleegkundige

Jourik Gietema

prof. dr. Jourik Gietema
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog, UMC Groningen
Voorzitter Taskforce Cancer Surviorship Care

Rens Hagen
algemeen bestuurslid, mede voorgedragen door Stichting Jongeren en Kanker

ervaringsdeskundige

dr. Roy Lalisang
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, MUMC+

VACATURE
algemeen bestuurslid, mede voorgedragen door Stichting Jongeren en Kanker

ervaringsdeskundige

Jacqueline Tromp AMC

dr. Jacqueline Tromp
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, Amsterdam UMC

Thijs Merkx

prof. dr. Thijs Merkx
algemeen bestuurslid

voorzitter raad van bestuur, IKNL

RadboudUMC_Suzanne Kaal I Mirella Boot Fotografie

dr. Suzanne Kaal
algemeen bestuurslid

internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, Radboudumc

Centrale coördinatie

De centrale coördinatie (ca.  3,6 fte) van het AYA Zorgnetwerk bundelt alle nationale taken en werkzaamheden, faciliteert en coördineert de eenduidigheid van AYA-zorg, -scholing en -deskundigheid voor alle regio’s. En draagt zorg voor de implementatie van leeftijdsspecifieke onderzoeksresultaten in zorg en scholing. Tevens is PR en communicatie en binnen het coördinatieteam belegd.

dr. Eveliene Manten-Horst
directeur

Sophie de Groot

Sophie de Groot
coördinator scholing psychosociale beroepsgroep

Michaela van der Veldt

Michaela van der Veldt
coördinator zorgpad en EPD  
& expert (psychosociale) zorg

Anneke Stedehouder
secretaresse

Sophia Sleeman
coördinator PR en communicatie

René Limbeek
coördinator scholing (para)medici en verpleegkundigen

dr. Olga Husson
coördinator wetenschappelijk onderzoek, vanuit COMPRAYA

Vrijwilligers centrale coördinatie

Yfke Dotinga
UX-design en vormgeving

Rosalie Griffioen

Rosalie Griffioen
tekstschrijver

Commissies zorg en scholing

De commissies zorg en scholing hebben als doel het stichtingsbestuur te adviseren over respectievelijk:

 • Zorgbeleid, o.a. op het gebied van zorgpaden, zorgcriteria, anamnese, verwijzingen, financiering en organisatie van zorg.
 • Scholingsbeleid, o.a. op het gebied van scholing voor de diverse disciplines en specialismen betrokken bij AYA-zorgverlening.

Beide commissies worden ondersteund door een secretaris afkomstig uit het centrale coördinatieteam.

Commissie zorg

Voorzitter

 • dr. Jacqueline Tromp, internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, Amsterdam UMC
Jacqueline Tromp AMC

Leden

 • Eva Swartverpleegkundig specialist AYA-poli AVL
 • Danielle Zweers, verpleegkundig specialist AYA-poli UMC Utrecht
 • Björn, naaste ervaringsdeskundige
 • Michaela van der Veldtmedisch maatschappelijk werker AYA-poli Erasmus MC
 • Jessica, AYA ervaringsdeskundige
 • Max den Holderverpleegkundige en AYA -coördinator, Anna Ziekenhuis en Amsterdam UMC
 • Rianne Grotenhuis, verpleegkundig specialist Elkerliek Ziekenhuis

Ambtelijk secretaris

 • dr. Eveliene Manten-Horst, directeur, centraal coördinatieteam AYA Zorgnetwerk

Commissie scholing

Voorzitter

 • dr. Rhodé Bijlsma, internist-oncoloog en projectleider regionaal AYA-kenniscentrum, UMC Utrecht
UMCU_Rhodé Bijlsma

Leden

 • Eva Swartverpleegkundig specialist AYA-poli AVL
 • Joria Damhuis, verpleegkundige AYA-poli Amsterdam UMC
 • Stephanie Feldmann, verpleegkundig specialist Franciscus Vlietland
 • SylviaAYA ervaringsdeskundige
 • Sophie de Grootmedisch maatschappelijk werker AYA-poli UMCG

Ambtelijk secretaris

 • René Limbeek, coördinator scholing (para)medici en verpleegkundigen, centraal coördinatieteam AYA Zorgnetwerk

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.