Lopend onderzoek

Health-related quality of life and late effects among Survivors of cancer in Adolence and Young Adulthood

Landelijke, retrospectieve studie naar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en late effecten van kanker op lange termijn bij adolescenten en jongvolwassenen

De SURVAYA-studie zal inzicht zal bieden in verschillende onderwerpen waar AYA’s in het dagelijks leven mee te maken krijgen, zoals leefstijl, zorggebruik, medische en psychosociale late effecten en kwaliteit van leven. AYA’s die tussen de 5 en 20 jaar geleden behandeld zijn tegen kanker in één van de deelnemende ziekenhuizen worden gevraagd om eenmalig een vragenlijst in te vullen.

Doel
Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en mechanismen van verminderde gezondheidsuitkomsten (gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en late effecten) onder AYA-overlevers.

Bezoek de COMPRAYA website voor meer informatie over dit onderzoek (naar verwachting begin 2021 live).

Dutch nationwide infrastructure for COMPRehensive health outcome and intervention research among patients with Adolescent and Young Adult cancer

Landelijke, prospectieve studie naar prevalentie, risicofactoren en medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen

De COMPRAYA-studie zal deelnemende AYA’s over meerdere jaren volgen om hun gezondheidsuitkomsten in kaart te brengen. Hoeveel AYA’s kampen na hun behandeling met medische (bijv. risico op secundaire tumor) of psychosociale (bijv. sociale isolatie) late effecten? Welke AYA’s hebben een verhoogd risico op deze nadelige effecten? En waarom treft het vooral die groep?

Zorgverleners in deelnemende ziekenhuizen nodigen AYA's uit om mee te doen met COMPRAYA.

Doel
Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en mechanismen van verminderde gezondheidsuitkomsten (medische en psychosociale, korte- en langetermijneffecten, als ook de late effecten) over tijd bij AYA-kankerpatiënten. Deze inzichten helpen om leeftijdsspecifieke programma’s en richtlijnen te ontwikkelen gericht op preventie, optimale behandeling en ondersteunende zorg.

Bezoek de COMPRAYA website voor meer informatie over dit onderzoek (naar verwachting begin 2021 live).

TOP