Ga naar de inhoud

Lopend onderzoek

Op deze pagina vind je een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten waar het AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk actief mee samenwerkt.

COMPRAYA

Dutch nationwide infrastructure for COMPRehensive health outcome and intervention research among patients with Adolescent and Young Adult cancer

De COMPRAYA-studie is een landelijke, prospectieve studie naar prevalentie, risicofactoren en medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen. De COMPRAYA-studie volgt deelnemende AYA’s over meerdere jaren om hun gezondheidsuitkomsten in kaart te brengen. Hoeveel AYA’s kampen na hun behandeling met medische (bijv. risico op secundaire tumor) of psychosociale (bijv. sociale isolatie) late effecten? Welke AYA’s hebben een verhoogd risico op deze nadelige effecten? En waarom treft het vooral die groep? Zorgverleners in deelnemende ziekenhuizen nodigen AYA’s uit om mee te doen met COMPRAYA.

Doel

Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en mechanismen van verminderde gezondheidsuitkomsten (medische en psychosociale, korte- en langetermijneffecten, en de late effecten) over tijd bij mensen die kanker krijgen op de AYA-leeftijd. Deze inzichten helpen om leeftijdsspecifieke programma’s en richtlijnen te ontwikkelen gericht op preventie, optimale behandeling en ondersteunende zorg. Bezoek de COMPRAYA-website voor meer informatie over dit onderzoek.

GENAYA

‘A national database of whole GENome data of Adolescent and Young Adult cancers’.

Het GENAYA-project en maakt een volledige DNA-profilering van de tumor bij patiënten met uitzaaiingen van kanker of AYA’s die een slechte prognose hebben mogelijk. GENAYA is een samenwerking tussen Hartwig Medical Foundation en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Als een AYA-patiënt uitzaaiingen van kanker heeft of een vorm van kanker die bij het stellen van de diagnose al slechte vooruitzichten heeft, wil je graag zo veel mogelijk van de kenmerken van de kankercellen weten om de beste behandeling te kunnen kiezen. Sinds een aantal jaar is het mogelijk om het volledige DNA-profiel van kankercellen in beeld te brengen met Whole Genome Sequencing (WGS). KWF Kankerbestrijding heeft geld ter beschikking gesteld om dit bij 1.000 AYA-patiënten mogelijk te maken. Dit heet het GENAYA-project.

Er zijn al meer dan 20 ziekenhuizen die aan GENAYA meedoen. Een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen is te vinden op de website van Hartwig.
Het kan voorkomen dat een AYA-patiënt in aanmerking komt voor een volledige DNA-analyse in het kader van het GENAYA-project, maar dat het betreffende ziekenhuis daar (nog) niet aan meedoet. Dan is er de mogelijkheid om te vragen of er voor het uitvoeren van de DNA-analyse een tijdelijke verwijzing kan plaatsvinden naar een ziekenhuis dat wel aan het GENAYA-project deelneemt.

FROSA

Fertility, ROmance, and Sex after Cancer in Young Adulthood

FROSA is een online vragenlijstonderzoek over vruchtbaarheid, kinderwens, relaties/ single-zijn, en seks voor mensen, die op jongvolwassen leeftijd (18-39 jaar) kanker hebben gehad. Internationaal onderzoek toont aan dat AYA’s leeftijdsspecifieke problemen kunnen ervaren, vooral als het om (nieuwe) relaties/ dating, kinderwensen, vruchtbaarheid en seksualiteit gaat. Dit horen en zien we ook af en toe in de kliniek, maar een goed beeld over de mogelijke problemen en vragen, die bij AYA’s spelen, is er nog niet. Onderzoeksresultaten zijn schaars en ontbreken helemaal voor AYA’s in Nederland; vandaar de FROSA-studie

Doel

De FROSA-studie gaat in kaart brengen wat de effecten van kanker op seksueel vlak, relaties en het mogelijke stichten van een gezin, zijn en de rol van mogelijk vruchtbaarheidsbehoud. Ook worden zorgbehoeftes rondom seksualiteit en vruchtbaarheid in kaart gebracht ten behoeve van betere informatievoorziening en zorg voor jongvolwassenen met en na kanker.

Stand van zaken

Inmiddels is de werving voor deelnemers afgesloten en hebben 190 AYAs de vragenlijst compleet ingevuld. Analyses zijn nu gaande om gaandeweg in 2024 alle inzichten te gaan delen. Wordt vervolgd!

Lees meer over waarom en hoe we onderzoek doen naar kanker op de AYA-leeftijd

Lees meer over de resultaten van afgerond onderzoek

Bekijk een up-to-date overzicht van lopende klinische trials

Bekijk een up-to-date overzicht van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten op psychosociaal vlak

en bekijk het aanbod aan interventies binnen de psychosociale en paramedische oncologie op de website van Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.