Het AYA Zorgnetwerk levert integrale zorg aan jongvolwassenen met kanker

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 3.900 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. Dat verandert alles.

Zorgprofessional

Patiënt

Onderzoek

Steun ons

Wie zijn AYA's?

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Zij vormen medisch gezien een aparte patiëntengroep binnen de oncologie. Zo gedragen tumorcellen zich anders in het lichaam van een jongvolwassene en hebben de behandelingen een ander effect dan bij kinderen en ouderen. Ook krijgen AYA's te maken met mogelijk verlies van vruchtbaarheid, lopen zij onnodig risico op delay bij hun diagnose en is de kans op nog een keer kanker krijgen groter.
Daarnaast staat door kanker en de behandelingen plotseling de wereld op z'n kop en hebben zij hele normale vragen in een abnormale situatie. Vragen over ziekte en behandeling, maar ook over sporten, studeren, starten op de arbeidsmarkt, (financiële) zelfstandigheid, het kopen van een huis, het aangaan van relaties en het stichten van een gezin.

Voor iedere patiënt die boven de 18 jaar voor het eerst de diagnose kanker krijgt, speelt zorg en behandeling zich af bij de volwassen afdelingen en specialismen in de ziekenhuizen en is daarmee per definitie verspreid over het land.

Wat is AYA-zorg?

AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd tussen 18 en 39 jaar. AYA-zorg heeft, vanaf het moment van diagnose, oog voor alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. Bij AYA-zorg staat de vraag 'Wie ben jij en wat heb jij nodig?' centraal, ongeacht de tumorsoort of de fase van de ziekte. Hiermee helpt AYA-zorg de patiënt om in zijn of haar kracht te staan en regie over eigen leven te behouden.

"Wie ben jij en wat heb je nodig?"

Landelijk dekkend AYA Zorgnetwerk

Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen elk regionaal netwerk zijn er 1 of 2 AYA-kenniscentra bij de UMC's met AYA-zorgteams. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn aansluiten.

AYA-leeftijdsspecifieke (bij)scholingen en wetenschappelijk onderzoek waarborgen kwaliteit van zorg.

"Dichtbij huis als dat kan, verder weg als het moet"

TOP