Ga naar de inhoud

Meer informatie e-module AYA-basiszorg

Dit is een verplichte online basisscholing voor alle medische, verpleegkundige en paramedische zorgprofessionals uit de ziekenhuizen die al AYA-zorg verlenen óf bezig zijn het AYA-zorg stappenplan te doorlopen.

Voor de eerstelijns-oncologiezorgnetwerken lopen er 2 pilots ‘Lijnloze AYA-zorg tussen ziekenhuis en eerstelijn’ in de regio's rondom AYA-kenniscentra Erasmus MC en Radboudumc. Ten tijde van deze 2 pilots kunnen helaas uitsluitend daartoe aangedragen zorgverleners uit de eerstelijns-oncologiezorgnetwerken deelnemen aan de e-module. De beide pilots worden procesmatig geëvalueerd en bij succes kunnen de resultaten worden uitgerold in de andere regionale AYA Zorgnetwerken.

Wil je meer weten over de visie op lijnloze AYA-zorg en de pilot? Kijk dan dit webinar terug.

Deelname aan de e-module is gratis en er worden accreditatiepunten per beroepsgroep voor deze scholing toegekend.

Na de inschrijving ontvangt de deelnemer binnen 14 dagen een persoonlijke inlogcode.

Meer informatie e-module AYA-basiszorg

In deze basis e-module leer je meer over o.a. het (h)erkennen van AYA’s (Adolescenten en Young Adults) in de praktijk, wat hun leeftijdsspecifieke zorgbehoeften zijn en hoe je hier als zorgprofessional goed op in kunt spelen door AYA-zorg te verlenen. AYA-zorg is bij uitstek multidisciplinaire zorg. In de module leer je ook de andere zorgprofessionals kennen die betrokken zijn bij AYA-zorg en met wie je samenwerkt. Over lijnen of muren heen. De persoonsgerichte AYA-zorg is georganiseerd om de patiënt en niet om de organisatie van de zorg.

De eisen aan goede, integrale AYA-zorg zijn vastgelegd in de SONCOS-normering. Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat deze zorg bij de patiënt terecht komt. AYA-zorg wordt in netwerkverband geleverd in alle UMC’s, het AVL en de algemene ziekenhuizen, onder de centrale coördinatie van het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Voor de continuering van AYA-zorg tussen ziekenhuis en eerstelijns-oncologiezorgnetwerken lopen er 2 pilots binnen de regionale AYA Zorgnetwerken rondom het Erasmus MC en het Radboudumc.

Voor wie
Deze module is bestemd voor medische, verpleegkundige en paramedische zorgprofessionals uit de 2e en 3e lijn die AYA-zorg verlenen die AYA-zorg (willen gaan) verlenen. Het voltooien van deze module is tevens verplicht vanaf januari 2021 om te voldoen aan de landelijke AYA-zorg criteria vanuit het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Deze module is ook bestemd voor de eerstelijns-zorgprofessionals (op persoonlijke uitnodiging) betrokken b ij de pilot ‘Lijnloze AYA-zorg tussen ziekenhuis en eerstelijn’.

Doel e-module
Deskundigheid over AYA-zorg bevorderen bij zorgprofessionals. De module is onderdeel van het centraal AYA Zorgnetwerk opleidingsplan voor zorgverleners. De module leert de zorgprofessional wat zorg aan AYA’s (Adolescents & Young Aduls, jongvolwassenen van 18 tot en met 39 jaar gediagnosticeerd met kanker) inhoudt en op welke wijze de zorgprofessional dat verleent binnen de multidisciplinaire setting.

Leerdoelen e-module
Na het voltooien van de e-module:

 

 • is de zorgprofessional zich bewust dat jongvolwassenen kanker kunnen krijgen en behoren tot de oncologische AYA-patiëntengroep;
 • heeft de zorgprofessional inzicht in de epidemiologie van kanker bij jongvolwassenen;
 • heeft de zorgprofessional inzicht in de leeftijdsspecifieke en unieke medische karakteristieken en de psychosociale gevolgen van kanker bij de AYA-patiëntengroep;
 • is de zorgprofessional zich bewust van het belang van integrale, leeftijdsspecifieke zorg aan AYA’s vanaf het slechtnieuwsgesprek;
 • weet de zorgprofessional wat hij/zij zelf kan betekenen in de multidisciplinaire zorg voor AYA’s en welke andere zorgprofessionals bij AYA-zorg betrokken zijn waarmee wordt samengewerkt;
 • weet de zorgprofessional waar en dát kennis over AYA-zorg opgehaald kan worden bij de regionale AYA Kenniscentra UMCs/AVL;
 • weet de zorgprofessional hoe en wanneer AYA’s verwezen kunnen worden naar basis- en complexe AYA-zorg;
 • weet de zorgprofessional dat de AYA-zorg georganiseerd is in netwerkverband met centrale coördinatie voor het borgen van de eenduidigheid van AYA-zorg, opleidingen en communicatie.

 

Accreditatie en certificaat
De e-module AYA-basiszorg is geaccrediteerd door onderstaande beroepsverenigingen:

 • Accreditatie Bureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatie Bureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Accreditatie Bureau Format E-learning (ABFE) – Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
 • Accreditatie Bureau – FGzPt
 • Accreditatie Bureau NIP A&O | A&G
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)
 • KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)

Indien je de module met goed gevolg hebt doorlopen, ontvang je vanuit OnderwijsCentrum UMC Utrecht, waar binnen het LMS de modules van het AYA Zorgnetwerk beheerd worden, een digitaal certificaat. Het secretariaat van het AYA Zorgnetwerk zorgt ervoor dat jouw accreditatiepunten worden bijgeschreven.
Het verwerken van de accreditatie kan in sommige gevallen enkele weken in beslag nemen.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.