Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. That changes everything.

AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Vragen over ziekte, behandeling maar ook over opleiding of werk, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit.

Juist dan is er integrale zorg nodig die stilstaat bij wat de AYA nodig heeft tijdens en ook na kanker: AYA-zorg! Elke AYA in Nederland kan gebruik maken van AYA-zorg. AYA-zorg is ‘dichtbij huis’ voorhanden en in een van de 8 AYA-kenniscentra bij de UMC’s/AvL als ‘het moet’. AYA-zorg draait om de vraag: Wie ben jij en wat heb je nodig?

Zorgprofessional

Patiënt

Onderzoek

Steun ons

Wat is het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk?

Het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk focust op leeftijdsspecifieke AYA-zorg waarin zorgprofessionals samenwerken met AYA’s om AYA-zorg in ziekenhuizen en de eerste lijn in te richten.

Het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' zorgnetwerk verleent AYA-zorg met als doel de overleving én kwaliteit van leven van AYA’s te verbeteren. Het zorgnetwerk bundelt alle kennis en kunde van 'kanker op de AYA-leeftijd' door maximale samenwerking tussen de 8 AYA-kenniscentra bij de UMC’s, de algemene ziekenhuizen en de 1e lijn. Ondersteund door opleiding en uitgedaagd door wetenschappelijk onderzoek.

Het netwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Binnen elk regionaal netwerk zijn er 1 of 2 AYA-Kenniscentra bij de UMC's met AYA-zorgteams. Het zorgnetwerk groeit omdat steeds meer ziekenhuizen en professionals uit de eerste lijn en de informele zorg aansluiten.

Wat is AYA zorg?

AYA zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jong volwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. AYA zorg gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker. Hierbij maakt de vorm van kanker, soort behandeling of fase van ziekte niet uit. Een belangrijk uitgangspunt is dat AYA zorg begint bij diagnose.

Wie ben jij en wat heb je nodig?

Kanker en de behandeling ervan, kan veel invloed hebben op thema’s die belangrijk zijn in het leven van de jongvolwassene. Denk aan (het behoud van) vruchtbaarheid, het hervatten van een opleiding, het verkrijgen van werk, het verwerven van een eigen plek in de maatschappij en het bouwen aan relaties. Daarom werken de zorgprofessionals van het zorgnetwerk met het ‘ik en mijn’ AYA zorgconcept.

Kanker rond je twintigste is écht wat anders

AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Juist dan is er zorg nodig die stilstaat bij wat de AYA nodig heeft tijdens en ook na kanker.

"Zonder deze zorg had ik de behandeling, zowel fysiek als mentaal niet op deze manier kunnen doorstaan. Tevens had ik mijn leven nooit zo snel weer op de rit kunnen krijgen. Ik vind dat elke jongvolwassene die te maken krijgt met een kwaadaardige ziekte deze integrale zorg-op-maat verdiend!”

Steun ons

Het zorgnetwerk wordt gestimuleerd door de stichting Nationaal 'Jong & Kanker' Platform en heeft uw hulp nodig! Donaties en subsidies zijn belangrijk voor betere AYA-zorg, meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA-leeftijd en het actueel houden van onderwijs & opleiding. De stichting heeft de ANBI status.

LAATSTE NIEUWS

09 juli 2020 By Akke Albada in Nieuws

Uitvaartverzekering

Lees meer +10 april 2020 By Akke Albada in Nieuws

Wat betekent het coronavirus voor AYA’s?

Lees meer +27 maart 2020 By Akke Albada in Nieuws

Uitreiking cheque HAYAcintenactie

TOP