Ga naar de inhoud

Lotgenotencontact

De AYA4 Community is onder andere bedoeld om met lotgenoten in contact te komen. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer online plekken hiervoor. En er zijn verschillende patiëntenverenigingen. Kijk maar eens op onderstaande sites:

Wil je eens praten met andere jongeren die kanker hebben of hebben gehad? Bekijk het overzicht op de website van: