Ga naar de inhoud
Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, kan dit consequenties hebben voor je persoonlijke maatschappelijke situatie. Afhankelijk van deze situatie (bijvoorbeeld wel of geen arbeidscontract) kun je hieronder meer informatie vinden over verschillende uitkeringen. Onderstaande informatie is algemene informatie. Bij vragen over jouw eigen situatie is het belangrijk de juiste mensen te raadplegen die kunnen helpen om de antwoorden hierop te vinden. Denk bijvoorbeeld aan je werkgever, bedrijfsarts, UWV of de gemeente.

Wel een arbeidsdcontract (gehad)?

Als je verwacht door je ziekte (lang) afwezig te zijn op je werk, is het belangrijk te weten wat je rechten en plichten zijn als werknemer. Bekijk je contract en cao om te controleren of je zakelijk alles goed hebt geregeld. Ben je ook bewust van de regels waaraan je moet voldoen rondom ziekmelding en contact met bijvoorbeeld je leidinggevende.

Wet Verbetering Poortwachter

Wanneer je ziek bent krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staan een aantal verplichtingen beschreven voor jou als werknemer en voor je werkgever. Op de site van de Rijksoverheid vind je hierover informatie. Op de site van het UWV vind je een stappenplan bij ziekte, waarbij je ook uitleg vindt over wat er moet gebeuren op welk moment en wie wat moet doen. Je werkgever is verplicht tot het doorbetalen van je loon tijdens de eerste 2 jaar van je ziekte. Dit is verplicht minimaal 70% van je loon, en in het 1e jaar mag dat niet minder dan het minimumloon zijn. Check altijd wat hierover in je cao staat.

WIA

Na 2 ziektejaren (104 ziekteweken) kun je in aanmerking komen voor een WIA uitkering via het UWV. WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Dit is een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het UWV bekijkt of je hier recht op hebt. Je krijgt een WIA als je door ziekte niet of minder kunt werken. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkeringen, namelijk de WGA en de IVA. De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en de kans zeer klein is dat je herstelt. Je vraagt een WIA aan als je bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent en je daardoor 65% of minder kunt verdienen van je oude loon. Verdere informatie vind je op de site van het UWV.

Ziektewet

In sommige gevallen word je salaris bij ziekte niet (langer) betaald door je werkgever maar kom je in de Ziektewet. Je krijgt dan een Ziektewetuitkering van het UWV. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval je contract af loopt terwijl je ziek bent, je ziek wordt binnen 4 weken na aflopen van je contract, wanneer je een WW-uitkering hebt als je ziek wordt of wanneer je uitzendkracht bent. Meer informatie hierover vind je op de site www.uwv.nl van het UWV. Lees dit op tijd want er zijn termijnen aan verbonden. Lees ook goed wat je zelf moet doen en wat je (oude) werkgever moet doen.

Werkloosheidswet of WW uitkering

Wanneer je een WW uitkering hebt en je wordt ziek, moet je dit zo snel mogelijk melden bij het UWV. Het UWV verwacht de ziekmelding uiterlijk op de tweede dag dat je ziek bent. Je kunt dit doen via Mijn UWV op de site www.uwv.nl van het UWV. De eerste 13 weken loopt je WW uitkering door. Als je na die 13 weken nog steeds ziek bent, krijg je een Ziektewet uitkering. Het kan zijn dat wanneer je weer beter bent je weer terug gaat naar een WW-uitkering. Als je daar nog recht op hebt. Meer informatie vind je op de site www.uwv.nl van het UWV.

Krijg je ook een uitkering als je geen arbeidscontract hebt en ziek wordt?

Bijstandsuitkering / Participatiewet

De Wet werk en bijstand is in 2015 vervangen door de Participatiewet. De belangrijkste voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen is dat je géén of te weinig inkomen of vermogen hebt om in je levensonderhoud (of het levensonderhoud van je gezin) te kunnen voorzien terwijl je ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering zoals bijvoorbeeld een WW uitkering of ziektewetuitkering. Wanneer je met iemand samen woont, dan telt het inkomen en het vermogen van deze persoon mee. Voor het bepalen van je vermogen tellen o.a. spaargeld en een eigen woning mee. Er is een maximaal eigen vermogen vastgesteld wat je mag bezitten. Bedragen hiervan vind je op de site van de Rijksoverheid. Je vraagt een bijstandsuitkering aan bij je gemeente. Meestal kun je online de aanvraag doen.

Wajong uitkering

Word je voor je dertigste jaar langdurig ziek en kun je daardoor moeilijk of niet werken? Dan kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een Wajong uitkering. Je kunt alleen nog Wajong 2015 krijgen als je door ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer hebt om te werken. Het UWV noemt dit volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen. Ook moet je in het jaar voordat je ziek werd minimaal zes maanden een opleiding hebben gevolgd. Andere voorwaarden zijn dat je in Nederland woont, op het moment van aanvragen geen opleiding volgt en minimaal 18 jaar oud bent. Als je Wajong 2015 wilt aanvragen, doe dit dan uiterlijk acht maanden nadat je ziek bent geworden. Dan krijg je deze uitkering vanaf één jaar na het begin van je ziekte. Je doet dit door een beoordeling arbeidsvermogen aan te vragen bij het UWV. Meer informatie, voorwaarden en online formulieren vind je op www.uwv.nl . Alvorens de Wajong 2015 start kun je voor de tussenliggende periode een beroep doen op de bijstand. (lees hieronder verder). Eventueel kan je bijstandsuitkering na een jaar overgaan in een Wajong uitkering.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandige kun je in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van jouw bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kun je dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en kan je ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op je inkomen tot bijstandsniveau. Dit is voor een bepaalde periode die de gemeente bepaalt. Dat is vaak maximaal 12 maanden, en soms kan deze verlengd worden met nog een keer 12 maanden. Voorwaarden voor deze financiële steun zijn onder andere dat je bedrijf levensvatbaar moet zijn, dus voldoende op moet leveren om te kunnen blijven bestaan. Verder moet je gemiddeld 23,5 uur per week in je bedrijf werken (minimaal 1225 uur per jaar). En daarnaast mag je geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds. Vraag na bij je eigen gemeente of jij, nu je ziek bent, een beroep kunt doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Op de site van de Rijksoverheid kun je vragen en antwoorden vinden over de bijstand voor zelfstandigen.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.