Ga naar de inhoud
Na de diagnose kanker melden veel mensen zich ziek. Door alles wat er op je af komt en door je hoofd gaat, heb je op dat moment misschien geen belangstelling voor je werk. Toch is het goed hier wel over na te denken en rekening te houden met je werk op korte en lange termijn. Zo kan er bijvoorbeeld toch ook de vraag bij je opkomen om gedeeltelijk door te willen blijven werken en of jouw werk zich daarvoor leent. Bij geheel of gedeeltelijk ziek melden, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Het opbouwen van een goed contact met de bedrijfsarts is belangrijk voor het re-integratieproces later. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium contact te hebben met je bedrijfsarts en hem/haar te informeren over de behandeling. Verder is het van belang je conditie op peil te houden tijdens je behandeling omdat dit de terugkeer naar werk ook kan vergemakkelijken. Hieronder komen de onderwerpen aan bod die belangrijk zijn om te doen of te weten.

Ziekmelden

Zoals al te lezen in de inleiding melden de meeste mensen zich ziek wanneer ze van de dokter hebben gehoord dat er sprake is van kanker. Soms gebeurt het ziek melden al eerder, bijvoorbeeld als er voorafgaand aan de diagnose al zoveel klachten zijn dat werken niet meer mogelijk is. Als het goed is weet je de procedure van ziekmelden op je werk. Bij de meesten loopt dit vanzelf, omdat de leidinggevende en eventuele collega’s vaak al weten van de onderzoeken en je ze zelf op de hoogte wilt stellen van het slechte nieuws. Is dat niet het geval en weet je niet wat er van je verwacht wordt, ga dat dan na bij je leidinggevende en/of personeelszaken. Werken kan echter ook voor een positieve afleiding zorgen, bijvoorbeeld tijdens het wachten op de start van de behandeling of tijdens de behandeling zelf. Ga voor jezelf na en bespreek op je werk hoe dat voor jou zal zijn en wat jij hierin wil of kan en wat er vanuit je werkgever mogelijk is.

Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekmelding krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staan een aantal verplichtingen beschreven voor jou als werknemer en voor je werkgever. Belangrijk om te weten bijvoorbeeld is, dat er wanneer je bijna 6 weken ziek bent, een probleemanalyse opgesteld moet worden. Deze probleemanalyse wordt opgesteld nadat je 1 of meer gesprekken hebt gehad bij de bedrijfsarts of bij de Arbodienst. Tijdens deze gesprekken wordt bekeken welke activiteiten je wel of niet kunt doen door je ziekte en wat er nodig is om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Wanneer je nog aan het begin van een behandeling staat en weer aan het werk gaan alleen al door de duur van deze behandeling nog ver weg ligt, kan het zijn dat deze probleemanalyse summier is. Hij moet echter wettelijk gezien wel opgesteld worden. Op de site van de Rijksoverheid vind je hierover meer informatie. Op de site van het UWV vind je een stappenplan bij ziekte, en uitleg over deze Wet Verbetering Poortwachter, met name wat er moet gebeuren op welk moment en wie wat moet doen.

Kijk voor meer informatie over inkomen tijdens ziekte bij Uitkeringen en Vergoedingen.

Contact bedrijfsarts

Patiënten mogen best vragen of hun bedrijfsarts ervaring heeft met patiënten met kanker. Een gemiddelde bedrijfsarts ziet 3 tot 10 nieuwe patiënten met kanker per jaar. Een AYA zal hij/zij misschien maar eenmalig tegenkomen. Het is daarom best moeilijk om expertise en ervaring op te bouwen voor een bedrijfsarts. De bedrijfsarts kijkt in het belang van de werkgever en de werknemer. Patiënten vragen zich soms af of een bedrijfsarts wel onpartijdig is en een beroepsgeheim heeft. Bedrijfsartsen hebben geheimhoudingsplicht, net als alle andere artsen. Mocht je de diagnose kanker verborgen willen houden voor je werkgever dan kan dat formeel. De vraag is wel of dat echt handig is. De kans dat de werkgever ontdekt wat er aan de hand is, is erg groot en dit heeft dan vaak een negatief effect op de arbeidsrelatie. Er zijn een aantal bedrijfsartsen in Nederland gespecialiseerd in kanker. Zij heten klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie.

Klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie

Wanneer je vragen hebt over de begeleiding tijdens je ziekte of je komt echt in conflict met je bedrijfsarts, dan kun je een second opinion vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit is een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie. Ook kun je wanneer je helemaal geen bedrijfsarts hebt, zoals de meeste zzp’ers of sommige andere kleine bedrijven, bij een klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie terecht voor advies en begeleiding bij de terugkeer in je werk. Vragen hierover kun je altijd stellen bij de AYA-poli. Wij kunnen je eventueel met een klinisch arbeidsgeneeskundige in contact brengen.

Zorgen om inkomen

Zie ook Uitkeringen en Vergoedingen.

Contact met collega’s

Contact houden met collega’s is een goede manier om voeling te houden met je werk en niet vergeten te worden. Je collega’s kunnen beter volgen wat er met je gebeurt en zelf word je ook (een beetje) op de hoogte gehouden over de gebeurtenissen op het werk. Ook zal het straks je terugkeer naar het werk versoepelen. Wel is het belangrijk om je te realiseren dat collega’s soms niet zo goed weten hoe en of ze moeten reageren op wat jou overkomt. Mensen kunnen erg schrikken wanneer een collega wordt geconfronteerd met kanker en deze schrik kan overgaan in angst en onmacht. Dat gebeurt veel minder als de zieke collega regelmatig laat weten hoe het met hem gaat en collega’s dit kunnen volgen. Soms word je bedolven onder bezoek en telefoontjes. Niet alleen werk en collega’s doen hier namelijk aan mee, ook familie, vrienden, kennissen, verenigingen, buren etc.. Wat goed kan werken is een schema voor het bezoek van collega’s. Hierin kun je zelf de regie nemen, maar je kunt dit ook laten regelen door een goede collega of leidinggevende. Wat we veel zien is dat collega’s (maar ook familie en vrienden) op de hoogte gehouden worden door groepsmails of een soort blog.

Werken tijdens de behandeling

Hoeveel mensen met kanker geheel of gedeeltelijk doorwerken tijdens behandeling is onbekend. Hoeveel AYA’s al helemaal. Dit is ook sterk afhankelijk van de behandeling. Dagelijkse bestraling is praktisch lastig te combineren met werk. Soms lukt dit door in de ochtend een paar uur te werken en in de middag of de avond bestraald te worden. Een ander voorbeeld is iemand met een kantoorbaan, die een aantal uren gaat werken in de goede tussenliggende weken van de chemotherapie, soms vanuit huis. Redenen voor mensen om door te werken kunnen zijn, afleiding, met iets anders bezig zijn dan ziekte en behandeling, zich nuttig voelen, contact met collega’s of meedoen aan het gewone leven. Kijk hoe dit voor jou is, wat zou je zelf willen en wat is er mogelijk. Je kunt natuurlijk ook altijd met je behandelend arts overleggen om zijn/haar mening of advies in te winnen.

Werken aan conditie

Het wordt steeds duidelijker dat het verstandig is al tijdens de behandeling te proberen je conditie op peil te houden. Je conditie op peil houden, zorgt voor een sneller herstel na kanker en helpt bij je terugkeer naar werk. Er ontstaan hiervoor ook steeds meer initiatieven zoals Stichting Tegenkracht , die mensen met kanker in contact brengt met een sportarts in hun eigen omgeving om een beweging/sportplan op te stellen. Lees hier meer over onder de bullet Sport en Bewegen. Bedenk wel dat er al veel van je gevraagd wordt, de behandelingen zijn vaak een dagtaak en het bestaan van jezelf en je gezin schudt op zijn grondvesten. Dan moet je ook nog goede contacten met je werk behouden en in een goede conditie blijven. Leg jezelf daarom ook weer niet teveel druk op.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.