Ga naar de inhoud

AYA-zorg: Máxima MC biedt gerichte zorg aan jongvolwassenen met kanker

AYA-team-MMC

Het landelijk AYA Zorgnetwerk opereert onder het motto: ‘dichtbij huis als dat kan en verder weg als het moet’. Daarom is het netwerk opgebouwd uit zes regio’s, bestaande uit AYA-kenniscentra bij de UMC’s/AvL en een groeiend aantal algemene ziekenhuizen waar AYA-basiszorg verleend wordt. Zo kan de AYA altijd dichtbij diens woonplaats terecht voor leeftijdsspecifieke zorg en kan er adequaat worden doorverwezen voor complexe vragen. Vandaag, op Wereldkankerdag 2022, start ook het Máxima Medisch Centrum met het verlenen van AYA-zorg.

De Adolescents and Young Adults (AYA) zijn een bijzondere groep patiënten binnen het Máxima Oncologisch Centrum (MOC). In het MOC worden relatief veel behandeld AYA’s door de expertise in borstkanker, melanoom en hematologie, waaronder leukemie. Daarom biedt MMC nu ook AYA-zorg aan als onderdeel van regionaal netwerk Zuid-Oost. Specifieke aandacht en zorg is nodig voor de leeftijdsgebonden vragen en problemen. Door AYA-zorg is er aandacht voor vragen die jongeren in deze leeftijdsgroep hebben over de ziekte en behandeling en wat dat betekent voor een studie, starten op de arbeidsmarkt, het kopen van een huis, vruchtbaarheid en het aangaan van relaties.

AYA-zorg: leeftijdsspecifieke zorgbehoeften
Door AYA-zorg aan te bieden, helpen we jonge mensen om de regie over hun leven te behouden. Nu en in de toekomst. “Patiënten kunnen in alle fasen van de ziekte bij ons terecht met vragen die direct of indirect met de ziekte en behandeling daarvan te maken hebben. Afhankelijk van de vraag of de behoeften, kijken we wie vanuit het AYA-team passende hulp kan bieden”, zegt Lian Sweegers, verpleegkundig specialist oncologie van MMC. Het AYA-zorgteam bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden.

“We kijken echt naar de leeftijdsspecifieke zorgbehoeften bij een jongvolwassene. Er was altijd al aandacht voor deze doelgroep, maar met invoering van AYA-zorg in het MOC, zorgen we ervoor dat het structureel onderdeel is van de zorg. Nu kunnen we behoeftes goed in kaart brengen en de patiënt dichtbij huis ondersteunen en begeleiden”, vertelt internist-oncoloog Lieke Simkens.

AYA-team-MMC
Het AYA-zorgteam van het MMC v.l.n.r.: Internist-oncoloog Lieke Simkens, verpleegkundig specialist Lian Sweegers, oncologie/palliatief verpleegkundige Anja de Waal en verpleegkundig specialist Erica van Beek.

Binnen het MOC lopen al initiatieven die volledig passen binnen het uitgebreide pallet van AYA-zorg. Denk daarbij aan de troostkoffer voor jonge kinderen van een ouder met kanker, de erfelijkheidspolikliniek, fertiliteitsbehandeling en de actieve rol van de verpleegkundig specialist die als casemanager een vast aanspreekpunt is voor de AYA-patiënt.

AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van Máxima MC is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is.

Meer informatie over AYA-zorg in het MMC vind je op hun website.

Een up-to-date overzicht van alle ziekenhuizen waar AYA-zorg geleverd wordt, is te vinden op de AYA-zorgkaart.

Tekst: Máxima MC / AYA Zorgnetwerk
Beeld: Máxima MC