Ga naar de inhoud

Gelderse Vallei gestart met AYA-zorg

Het landelijk AYA Zorgnetwerk opereert onder het motto: ‘dichtbij huis als dat kan en verder weg als het moet’. Daarom is het netwerk opgebouwd uit zes regio’s, bestaande uit AYA-kenniscentra bij de UMC’s/AvL en een groeiend aantal algemene ziekenhuizen waar AYA-basiszorg verleend wordt. Zo kan de AYA altijd dichtbij diens woonplaats terecht voor leeftijdsspecifieke zorg en kan er adequaat worden doorverwezen voor complexe vragen. Vanaf heden maakt Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) officieel onderdeel uit van de regio Midden-Oost.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn de kinderafdeling ontgroeid en komen terecht tussen medepatiënten die hun vader of oma hadden kunnen zijn. Zij kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient
daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorgteam
Het AYA-team in het ZGV bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden. Een oncologieverpleegkundige, oncoloog, maatschappelijk werker, psycholoog en verpleegkundig specialist staan klaar om hen te helpen. Oncologieverpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf: ‘Iedereen tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst hoort dat hij of zij kanker heeft, kan bij het AYA-team terecht.​ Zij kunnen naar AYA-zorg vragen bij hun behandelend arts. Die verwijst dan door naar ons team. Samen met het AYA-team bekijk ik dan welke leeftijd-specifieke vragen er zijn en welke ondersteuning nodig is. Dit kan een eenmalig advies zijn, maar ook het inschakelen van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werker. Bij complexe vragen neem ik contact op met het AYA- kenniscentrum van het Radboudumc.’

 

AYA-team ZGV
Het AYA-zorgteam ZGV bestaande uit oncoloog Pieter de Mol, verpleegkundig specialist Lieneke Homans en gespecialiseerd verpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf. Foto: Ernst Jan Brouwer

 

Onderdeel van AYA Zorgnetwerk
Het AYA-team van het Ziekenhuis Gelderse Vallei is onderdeel van het landelijke AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en kennis gedeeld. Het netwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken, waardoor AYA-zorg voor iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Ziekenhuis Gelderse Vallei behoort bij het regionale AYA- Zorgnetwerk Midden-Oost en verwijst patiënten met ingewikkelde problemen door naar het regionale AYA-kenniscentrum van het Radboudumc. Samen gaan we uit van het principe: Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.

Meer informatie over AYA-zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei vind je op hun website.

 

Een up-to-date overzicht van alle ziekenhuizen waar AYA-zorg geleverd wordt, is te vinden op de AYA-zorgkaart.

Tekst: Gelderse Vallei Ziekenhuis / AYA Zorgnetwerk
Beeld: Ernst Jan Brouwer