Ga naar de inhoud

Profiel bestuurslid AYA-zetel | Stichtingsbestuur AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van een AYA-gerelateerd specialisme of discipline, ervaringsdeskundigen (AYA’s en naasten) en beleidsmakers of bestuurders.

We zoeken een jongvolwassene (18 - 39 jaar) die zelf kanker heeft of heeft gehad, om zitting te nemen het bestuur. Lees snel verder en solliciteer!

Binnen het stichtingsbestuur van het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk zijn 2 zetels ingericht voor een jongvolwassene die kanker heeft of heeft gehad (AYA) als bestuurslid.
Deze leden (komend uit andere kankerpatiëntenorganisaties (KPO), of zonder verbondenheid met een KPO) worden voorgedragen door de kankerpatiëntenorganisatie Stichting Jongeren & Kanker (SJK), conform de bestuursakte van het AYA Zorgnetwerk.

De grondgedachte van het Zorgnetwerk gaat uit van het ‘nothing about AYAs without AYAs’ principe:

“Zorg kan alleen maar juiste zorg zijn als de AYA zélf kan aangeven welke zorgbehoeften er zijn en welke zorg nodig is. Daarom zijn de AYA leden onmisbaar in het stichtingsbestuur én doen zij volwaardig mee naast bestuurders vanuit zorgprofessional- of beleidsmakers-perspectief.

Binnen het stichtingsbestuur zijn ook zetels voor zorgprofessionals, bestuurders of beleidsmakers ingericht. Alle leden hebben een evenwaardige stem in het bestuur.

Van het AYA bestuurslid wordt verwacht dat die als bestuurder:

 • Het gedachtengoed van het AYA Zorgnetwerk met betrekking tot integrale leeftijdsspecifieke zorg vanaf diagnose aan jongvolwassenen met kanker volmondig uitdraagt.
  • Deze zorg is gecentreerd rondom de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig’.
  • Integrale AYA-zorg is nurse-led en patient-centered.
  • Op het zorgnetwerk werken AYA’s en professionals op een unieke manier evenwaardig samen aan het verbeteren van zorg, deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek.
  • De AYA-zorg is georganiseerd in netwerkverband.
 • In staat is om vanuit diens eigen ervaringen met een ‘helicopterview’ zich op bestuurlijk niveau in te zetten voor:
  • het ontsluiten en verbeteren van AYA-zorg in Nederland voor alle AYA’s,
  • de deskundigheidsbevordering van zorgverleners binnen AYA-zorg en
  • het wetenschappelijk onderzoek.
 • Open staat voor ‘out of the box’ denken.
 • Een verbinder is. Samen representeren de twee AYA- bestuursleden duizenden AYA’s. Een groot gedeelte hiervan zet zich op diens eigen manier in om de zorg voor AYA’s te verbeteren. Een mooie kans hierin is dan ook dat de bestuursleden in contact staan met de AYA’s die als klankbord kunnen fungeren.
 • Affiniteit heeft met de diversiteit binnen de AYA’s patiëntengroep. Dé AYA bestaat niet. Het is dan ook belangrijk dat de zorg inclusiever wordt en daarmee is afgestemd op de verscheidenheid van de AYA’s.

De portefeuille van de AYA bestuurder heeft betrekking op alle kerntaken van het AYA Zorgnetwerk dus zowel de AYA-patiëntenzorg, de opleidingen van zorgverleners en wetenschappelijk onderzoek als de PR en communicatie. De operationele en beleidstaken bij de uitvoering van het jaarplan AYA Zorgnetwerk liggen bij het centrale coördinatieteam van het AYA Zorgnetwerk o.l.v. de directeur.

De tijdsinvestering en compensatie van het bestuurslid:

 • 4x per jaar een bestuursvergadering van 1,5 uur en daarnaast;
 • Maximaal gemiddeld 2 uur per maand voor tussentijdse betrokkenheid, reflectie op handelen en inbreng en ophalen/afstemming input voor bestuur overleg. Dit gebeurt via overleg of mail met de directeur. In principe 3 weken voor en 3 weken na elke bestuursvergadering.
 • Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Procedure

 • Kandidaten worden voorgedragen door SJK en hebben een gesprek met afgevaardigden van het stichtingsbestuur. Bij een match zal overgegaan worden tot installatie.
 • Er wordt verzocht een VOG te overhandigen.
 • De zittingstermijn is onbepaald.
Solliciteer nu!

Geinteresseerd? Stuur je motivatie en cv naar info@jongerenenkanker.nl o.v.v. sollicitatie AYA Zorgnetwerk bestuur.

Meer informatie over het AYA Zorgnetwerk van samenwerkende ziekenhuizen waar AYA-zorg verleend wordt, is te vinden op www.ayazorgnetwerk.nl.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.