Ga naar de inhoud

Project ‘Arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk’ van start

Samen met het NFK en Radboudumc gaat het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform een project uitvoeren om jonge werkeloze mensen met kanker te begeleiden naar passend werk. Het feit dat een AYA kanker heeft of heeft gehad, kan invloed hebben op wat er wél kan; verwachtingen zullen soms moeten worden bijgesteld, maar AYA’s zijn zeker géén risico, zoals zij nu nog vaak moeten horen als zij solliciteren.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is een mijlpaal voor het AYA dreamteam Werk.

Lees het volledige bericht over het project Arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk