Ga naar de inhoud

St. Antonius Kankercentrum biedt AYA-zorg aan jongvolwassenen met kanker

Het landelijk AYA Zorgnetwerk opereert onder het motto: ‘dichtbij huis als dat kan en verder weg als het moet’. Daarom is het netwerk opgebouwd uit zes regio’s, bestaande uit AYA-kenniscentra bij de UMC’s/AvL en een groeiend aantal algemene ziekenhuizen waar AYA-basiszorg verleend wordt. Zo kan de AYA altijd dichtbij diens woonplaats terecht voor leeftijdsspecifieke zorg en kan er adequaat worden doorverwezen voor complexe vragen. Vanaf heden maakt het St. Antonius Ziekenhuis officieel onderdeel uit van de regio Midden.

Antonius_AYA-team

Het Kankercentrum van het St. Antonius Ziekenhuis maakt sinds kort onderdeel uit van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Door deze samenwerking kan het ziekenhuis jongvolwassenen met kanker leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning bieden die samenhangen met hun medische behandeling.

Elk jaar horen ongeveer 3.900 mensen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Jongvolwassenen met kanker hebben vaak vragen die specifiek zijn voor hun leeftijd of situatie, bijvoorbeeld over studie, werk of vruchtbaarheid. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. Binnen het St. Antonius Kankercentrum is door de specifieke AYA-zorg die wordt geboden aandacht voor deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

Antonius_AYA-team
Het AYA-team van het St. Antonius Ziekenhuis.

AYA-zorgteam
Het AYA-zorgteam van het St. Antonius bestaat uit verschillende zorgprofessionals die zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker goed te begeleiden. De jongvolwassenen kunnen er in alle fases van hun behandeling terecht met vragen over zaken die (in)direct met hun aandoening en behandeling ervan te maken hebben.

Binnen het zorgteam vervult de AYA-verpleegkundige een centrale rol. Jorien Pruim is een van hen. Als verpleegkundig specialist Oncologie is zij verbonden aan het AYA-zorgteam van het St. Antonius: “Als een jongvolwassene de diagnose kanker krijgt, heeft dat een enorme impact op alle aspecten van zijn of haar jonge leven en de onbevangenheid. Ik vind het als zorgverlener belangrijk om de AYA hierin te ondersteunen, te begeleiden, naar hem/haar te luisteren en waar ik kan te helpen. Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.” In het team zitten verder een medisch specialist en een maatschappelijk werker. Indien nodig kunnen ook andere professionals, zoals een psycholoog, geestelijk verzorger of diëtiste worden geraadpleegd.

Samenwerking
Het AYA-team van het St. Antonius werkt samen met de AYA-poli van het UMC Utrecht, waar de AYA’s met complexere problematiek terechtkunnen. Het landelijke AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regio’s rondom een universitair ziekenhuis of gespecialiseerd kankerziekenhuis. Zo is leeftijdsspecifieke zorg dus altijd dichtbij. Het zorgnetwerk groeit doordat steeds meer ziekenhuizen zich aansluiten.

Meer informatie over de AYA-zorg in het St. Antonius Ziekenhuis vind je op hun website.

 

Een up-to-date overzicht van alle ziekenhuizen waar AYA-zorg geleverd wordt, is te vinden op de AYA-zorgkaart.

Tekst: St. Antonius Ziekenhuis / AYA Zorgnetwerk
Beeld: St. Antonius Ziekenhuis