AYA Zorgnetwerk organisatie

Om alle zorg-, onderzoek-, en opleidingsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk op onderstaande wijze georganiseerd:

Commissie zorg

De commissie zorg bestaat momenteel uit AYA's, regionale projectleiders en hun zorgteams van de AYA-kenniscentra. Zij ontwikkelen beleid voor basis- en/of complexe AYA-zorg en coördineren dit. Deze commissie wordt gefaciliteerd door het AYA-kernteam. De commissie zorg komt 4 keer per jaar samen met alle instellingen die AYA-zorg verlenen voor regionale en nationale afstemming voor zorg, onderzoek en onderwijs.

Commissie wetenschap

De taken van de wetenschapscommissie van het AYA Zorgnetwerk zijn per 2020 ondergebracht bij de steeringcommittee van onderzoeksgroep COMPRAYA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Olga Husson, o.husson@nki.nl.

Commissie opleiding

De commissie opleiding bestaat momenteel uit de projectleider van het AYA-kenniscentrum UMC Utrecht, de directeur van het zorgnetwerk en AYA's. Deze commissie ontwikkelt de inhoud en vormen van opleidingen in het kader van kanker op de AYA-leeftijd voor (toekomstige) zorgprofessionals.

TOP