Centrale Coördinatie

De centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk is gehuisvest bij het IKNL in Utrecht.

De medewerkers van het coördinatieteam bundelen alle nationale taken en werkzaamheden en faciliteren en coördineren daar waar gewenst AYA-zorg, AYA-onderzoek en AYA-opleiding voor alle regio’s. Tevens is PR & Communicatie en Fundraising binnen het kernteam belegd.

De directeur is geen lid van het stichtingsbestuur maar ondersteunt het bestuur in strategische keuzes, beleid, uitvoer en evaluatie. Tevens draagt zij mede zorg voor verspreiding van het AYA-gedachtegoed in Nederland, zowel in zorg, onderzoek als opleidingen. Als de directeur start, adviseert of stimuleert zij nationale AYA Dreamteams en regionale AYA Taskforces voor respectievelijk het concretiseren van beleid en het in co-creatie innoveren van zorg, onderzoek en opleiding. Fundraising, communicatie en persvoorlichting vallen onder haar verantwoordelijkheid. Zij geeft leiding aan het coördinatieteam.

Eveliene Manten-Horst

Directeur

Henny van Essen

Projectleider AYA-zorg nationaal, verpleegkundig specialist en consulent, en coördinator AYA-zorg in het UMCG

 

De projectleiders AYA-zorg nationaal zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de inhoud met betrekking tot AYA-zorg in Nederland waarbij eenduidigheid een belangrijk uitgangspunt is. Het overdragen van kennis en kunde t.a.v. ‘Kanker op de AYA-leeftijd’ vindt plaats binnen de zorg maar ook binnen opleiding en onderwijs.

Martine Folsche

Projectleider AYA-zorg nationaal en verpleegkundig specialist AYA-zorg in het Erasmus MC

Olga Husson

Coördinator Onderzoek en wetenschappelijk onderzoeker

De coördinator AYA onderzoek nationaal coördineert het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA leeftijd en in het bijzonder het onderzoek naar epidemiologie, psychosociale en fysieke problematiek, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en de effecten van de AYA zorg zowel voor de AYA als het algemeen belang. Zij is lid van de AYA wetenschapscommissie.

Anneke Stedehouder

Bureau-organisatie

Anneke ondersteunt alle medewerkers van het kernteam op gebied van bureau-organisatie. Tevens bemenst zij de telefoon en de mailbox van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Sophia Sleeman

Beleidsmedewerker

Sophia is breed inzetbaar als beleidsmedewerker van het AYA Zorgnetwerk. Zij houdt zich bezig met beleids- en communicatiewerkzaamheden, werkt samen met de coördinator AYA-onderzoek aan onderzoeksprojecten, en is actief op het gebied van ambassadeurschap en het vergroten van de zichtbaarheid van de AYA-doelgroep.

Mieke Schreuder

Coördinator Nationale HAYAcintenactie

De coördinator van de Nationale HAYAcintenactie coördineert de gehele actie van A-Z. Zij is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie omtrent deze Hyacinten voor AYA-actie in de ziekenhuizen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (snijhyacinten) en vanaf 2019 ook in de retail (pothyacinten).

Marla de Haan

Online communicatiemedewerker en webbeheerder

Marla is online communicatiemedewerker en webbeheerder en vervult deze functie gedeeltelijk pro-deo vanuit Yacht. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de website, de informatiestructuur en de online zichtbaarheid van het platform middels de website.

Akke Albada

Communicatieadviseur

Akke Albada en Mardie Vermunt bieden ondersteuning als communicatieadviseurs vanuit IKNL. Akke adviseert over de communicatiestrategie van het AYA Zorgnetwerk. Mardie houdt zich bezig met de content en berichtgeving op de website en de social mediakanalen, en coördineert de AYA-huisstijl.

Mardie Vermunt

Communicatieadviseur

Vrijwilligers. Het kernteam wordt afwisselend ondersteund door kundige, toegewijde vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld bij het onderhouden van de website, het uitdragen van AYA gedachtegoed en het meedenken mee over verbeteringen binnen de zorg.

TOP