Kernteam

De centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk, door het kernteam, is gehuisvest bij het IKNL in Utrecht. 

De medewerkers van het Kernteam bundelen alle nationale taken en werkzaamheden en faciliteren en coördineren daar waar gewenst AYA zorg, AYA Onderzoek en AYA Opleiding voor alle regio’s. Tevens is PR & Communicatie en Fundraising binnen het kernteam belegd.

De directeur is geen lid van het stichtingsbestuur maar ondersteunt het bestuur in strategische keuzes, beleid, uitvoer en evaluatie. Tevens draagt zij mede zorg voor verspreiding van het AYA gedachtegoed in Nederland, zowel in zorg, onderzoek als opleidingen. Als de directeur start, adviseert of stimuleert zij nationale AYA Dreamteams en regionale AYA Taskforces voor respectievelijk het concretiseren van beleid en het in co-creatie innoveren van zorg, onderzoek en opleiding. Fundraising, communicatie en persvoorlichting vallen onder haar verantwoordelijkheid. Zij geeft leiding aan het kernteam/bureau.

Eveliene Manten-Horst

Directeur

Rosemarie Jansen

Projectleider AYA Zorg & Zorgprofessional

In Memoriam

Projectleider AYA zorg nationaal is verantwoordelijk voor het uitdragen van de inhoud met betrekking tot AYA zorg in Nederland waarbij eenduidigheid een belangrijk uitgangspunt is. Het overdragen van kennis en kunde t.a.v. ‘Kanker op de AYA leeftijd’ vindt plaats binnen de zorg maar ook binnen opleiding en onderwijs.

Olga Husson

Coördinator Onderzoek & Wetenschappelijk onderzoeker

De coördinator AYA onderzoek nationaal coördineert het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA leeftijd en in het bijzonder het onderzoek naar epidemiologie, psychosociale en fysieke problematiek, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en de effecten van de AYA zorg zowel voor de AYA als het algemeen belang. Zij is lid van de AYA wetenschapscommissie.

Anneke Stedehouder

Bureau-organisatie

Anneke ondersteunt alle medewerkers van het Kernteam op gebied van bureau-organisatie. Tevens bemenst zij de telefoon en de mailbox van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Sophia Sleeman

Social media coördinator, ambassadeur & junior onderzoeker

Sophia houdt zich bezig met sociale media -en communicatie werkzaamheden, werkt samen met de coördinator AYA onderzoek aan onderzoeksprojecten, en is actief op het gebied van ambassadeurschap en het vergroten van de zichtbaarheid van de AYA-doelgroep. 

Mieke Schreuder

Coördinator Nationale Hyacinten actie

De coördinator van de Nationale HAYAcintenactie coördineert de gehele actie van A-Z. Zij is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie omtrent deze Hyacinten voor AYA actie in de ziekenhuizen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (snijhyacinten) en vanaf 2019 ook in de retail (pothyacinten).

Marla de Haan

Vrijwilliger Online + Ambassadeur

Marla is een vrijwilliger die zich inzet voor het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk middels online activiteiten. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de website, de informatiestructuur en de online zichtbaarheid van het platform middels de website. Daarnaast is zij ambassadeur van het AYA Zorgnetwerk door nieuwe activiteiten hiervoor op de kaart te zetten.

Vrijwilligers. Het kernteam wordt afwisselend ondersteund door kundige, toegewijde vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld bij het onderhouden van de website, het uitdragen van AYA gedachtegoed en het meedenken mee over verbeteringen binnen de zorg.

TOP