Centrale Coördinatie

De centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk is gehuisvest bij het IKNL in Utrecht.

De medewerkers van het coördinatieteam bundelen alle nationale taken en werkzaamheden en faciliteren en coördineren daar waar gewenst AYA-zorg, AYA-onderzoek en AYA-opleiding voor alle regio’s. Tevens is PR & Communicatie en Fundraising binnen het coördinatieteam belegd.

De directeur is geen lid van het stichtingsbestuur maar ondersteunt het bestuur in strategische keuzes, beleid, uitvoer en evaluatie. Tevens draagt zij mede zorg voor verspreiding van het AYA-gedachtegoed in Nederland, zowel in zorg, onderzoek als opleidingen. Als de directeur start, adviseert of stimuleert zij nationale AYA Dreamteams en regionale AYA Taskforces voor respectievelijk het concretiseren van beleid en het in co-creatie innoveren van zorg, onderzoek en opleiding. Fundraising, communicatie en persvoorlichting vallen onder haar verantwoordelijkheid. Zij geeft leiding aan het coördinatieteam.

Eveliene Manten-Horst

Directeur

Henny van Essen

Projectleider AYA-zorg nationaal, verpleegkundig specialist en consulent, en coördinator AYA-zorg in het UMCG

De verpleegkundig projectleiders AYA-zorg nationaal AYA Zorgnetwerk zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de inhoud met betrekking tot AYA-zorg in Nederland waarbij eenduidigheid een belangrijk uitgangspunt is. Het overdragen van kennis en kunde t.a.v. ‘Kanker op de AYA-leeftijd’ vindt plaats binnen de zorg maar ook binnen opleiding en onderwijs.

 

Klik hier voor de openstaande vacature projectleider AYA-zorg nationaal.

VACATURE

Vacature projectleider AYA-zorg nationaal

Olga Husson

Coördinator Onderzoek en wetenschappelijk onderzoeker

De coördinator AYA onderzoek nationaal coördineert het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA leeftijd en in het bijzonder het onderzoek naar epidemiologie, psychosociale en fysieke problematiek, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en de effecten van de AYA zorg zowel voor de AYA als het algemeen belang. Zij is lid van de AYA wetenschapscommissie.

Anneke Stedehouder

Bureau-organisatie

Anneke ondersteunt alle medewerkers van het kernteam op gebied van bureau-organisatie. Tevens bemenst zij de telefoon en de mailbox van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Sophia Sleeman

Beleidsmedewerker en coördinator PR & Communicatie

Sophia is breed inzetbaar als beleidsmedewerker van het AYA Zorgnetwerk. Zij houdt zich bezig met beleids- en communicatiewerkzaamheden, waaronder het ondersteunen van de aangesloten ziekenhuizen, en werkt samen met de coördinator AYA-onderzoek aan onderzoeksprojecten.

René Limbeek

Projectcoördinator

René coördineert het door Roparun gefinancierde project 'implementatie landelijk AYA-zorgpad', dat loopt tot 1 oktober 2021. Daarbij ondersteunt hij alle UMC's en het AvL bij het inventariseren van verbeterpunten en het realiseren van verbeteringen op basis van de in het zorgpad beschreven 'goede AYA-zorg'.

Mieke Schreuder

Coördinator Nationale HAYAcintenactie

De coördinator van de Nationale HAYAcintenactie coördineert de gehele actie van A-Z. Zij is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie omtrent deze Hyacinten voor AYA-actie in de ziekenhuizen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (snijhyacinten) en vanaf 2019 ook in de retail (pothyacinten).

Marla de Haan

Online communicatiemedewerker en webbeheerder

Marla is online communicatiemedewerker en webbeheerder en vervult deze functie gedeeltelijk pro-deo vanuit Yacht. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de website, de informatiestructuur en de online zichtbaarheid van het platform middels de website.

Mascha Kreugel

Communicatieadviseur

Mascha en Mardie bieden ondersteuning als communicatieadviseurs vanuit het IKNL. Mascha houdt zich bezig met het ondersteunen van de aangesloten ziekenhuizen op het gebied van communicatie en adviseert over de communicatiestrategie van het AYA Zorgnetwerk. Mardie houdt zich bezig o.a. met de content en berichtgeving op de website en de social mediakanalen.

Mardie Vermunt

Communicatieadviseur

Vrijwilligers. Het kernteam wordt afwisselend ondersteund door kundige, toegewijde vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld bij het onderhouden van de website, het uitdragen van AYA gedachtegoed en het meedenken mee over verbeteringen binnen de zorg.

TOP