Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestaat uit zorgprofessionals, AYA’s en een naaste. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel en de doelbestedingen van de stichting? Lees de akte van oprichting, het jaarverslag 2018, het jaarverslag 2017, jaarcijfers 2018, en jaarcijfers 2017.

Samenstelling van het bestuur:
Dagelijks bestuur:

  • Prof. dr. Winette van der Graaf (internist-oncoloog AvL, Amsterdam; regionaal AYA kenniscentrum Radboudumc, Nijmegen), voorzitter
  • Robbert Bakhuijsen (MSc MBA), penningmeester
  • Drs. Rhodé Bijlsma (internist-oncoloog, Projectleider regionaal AYA kenniscentrum UMCU, Utrecht), secretaris

Overige bestuursleden:

  • Max Bos (MSc)
  • Prof. dr. Jourik Gietema (internist-oncoloog, regionaal AYA kenniscentrum UMCG, Groningen)
  • Drs. Roy Lalisang (internist-oncoloog, MUMC+)
  • Dr. Jacqueline Tromp (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA kenniscentrum AmsterdamUMC, locatie AMC, Amsterdam)
  • Sophia Sleeman
  • Dr. Suzanne Kaal (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA kenniscentrum  Radboudumc, Nijmegen)
  • Martine Folsche (verpleegkundig specialist AYA-zorg, regionaal AYA kenniscentrum Erasmusmc, Rotterdam)

TOP