Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestaat uit zorgprofessionals, AYA’s en een naaste. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel en de doelbestedingen van de stichting? Lees de akte 2020, akte van oprichting, het jaarverslag 2019 en jaarcijfers 2019, het jaarverslag 2018 en jaarcijfers 2018, en het jaarverslag 2017 en jaarcijfers 2017.

Samenstelling van het bestuur:
Dagelijks bestuur:

 • Prof. dr. Winette van der Graaf (internist-oncoloog AvL, Amsterdam; regionaal AYA kenniscentrum Radboudumc, Nijmegen), voorzitter
 • Mr. Frank de Bos (coördinator sturing & financiën, NFU), penningmeester
 • Dr. Rhodé Bijlsma (internist-oncoloog, Projectleider regionaal AYA-kenniscentrum UMCU, Utrecht), secretaris

Overige bestuursleden:

 • Max Bos MSc (AYA-zetel)
 • Prof. dr. Jourik Gietema (internist-oncoloog, regionaal AYA-kenniscentrum UMCG, Groningen)
 • Drs. Roy Lalisang (internist-oncoloog, MUMC+)
 • Dr. Jacqueline Tromp (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA-kenniscentrum AmsterdamUMC, locatie AMC, Amsterdam)
 • Dr. Suzanne Kaal (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA-kenniscentrum  Radboudumc, Nijmegen)
 • Prof. dr. Thijs Merkx (bestuurder IKNL)
 • AYA-zetel (Afgevaardigd door de Stchting Jongeren en Kanker) (vacature)
 • Verpleegkundige zetel (Afgevaardigd door V&VN Oncologie) (vacature)

TOP