Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk bestaat uit zorgprofessionals van een bij AYA betrokken specialisme of discipline, ervaringsdeskundigen (AYA’s en naasten) en beleidsmakers of bestuurders die voorgedragen zijn door of verbonden zijn met de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - oncologie (V&VN onco).
Het bestuur heeft een bureau (het centrale coördinatieteam) dat onder leiding staat van een directeur. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel en de doelbestedingen van de stichting? Lees de akte 2020, akte van oprichting, het jaarverslag 2020 (incl. jaarplan 2021), het jaarverslag 2019 (incl. jaarplan 2020) en jaarcijfers 2019, het jaarverslag 2018 (incl. jaarplan 2019) en jaarcijfers 2018, en het jaarverslag 2017 (incl. jaarplan 2018) en jaarcijfers 2017.


In 2020 is de officiële naam van de stichting veranderd van Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Platform in Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk.

Samenstelling van het huidige bestuur:
Dagelijks bestuur:

 • Prof. dr. Winette van der Graaf (internist-oncoloog AvL, Amsterdam; regionaal AYA kenniscentrum Radboudumc, Nijmegen), voorzitter
 • Mr. Frank de Bos (coördinator sturing & financiën, NFU), penningmeester
 • Dr. Rhodé Bijlsma (internist-oncoloog, Projectleider regionaal AYA-kenniscentrum UMCU, Utrecht), secretaris

Overige bestuursleden:

 • Max Bos MSc (AYA-zetel)
 • Prof. dr. Jourik Gietema (internist-oncoloog, regionaal AYA-kenniscentrum UMCG, Groningen)
 • Drs. Roy Lalisang (internist-oncoloog, MUMC+)
 • Dr. Jacqueline Tromp (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA-kenniscentrum AmsterdamUMC, locatie AMC, Amsterdam)
 • Dr. Suzanne Kaal (internist-oncoloog, projectleider regionaal AYA-kenniscentrum  Radboudumc, Nijmegen)
 • Prof. dr. Thijs Merkx (bestuurder IKNL)
 • Jonas Pluis (AYA-zetel)
 • Bouke Schwering (AYA-zetel)
 • Lobke Borger (verpleegkundige, mede voorgedragen door V&VN Oncologie)

TOP