Ga naar de inhoud

Overzicht Dreamteam Hypotheken

Als je als AYA een huis wil kopen is dat plots reuze ingewikkeld. Het lijkt alsof je moet boeten voor het feit dat je kanker hebt (gehad). De premies van ORV zijn niet te betalen. Hoe zit dat en waar kan je terecht? Daar heeft het dreamteam zich mee bezig gehouden.

Resultaten Dreamteam

  1. Goede informatie binnen het ik & mijn zorgconcept
  2. Aandacht op www.space4aya.nl edities 2015 (jaarlijks nationaal congres)
  3. Oppakken door andere stakeholders als IKNL, NFK en Bond van verzekeraars
  4. Meedenken over inzet van predictiemodel en communicatie daarover

Stavaza: dreamteam is tot nader order klaar met haar werkzaamheden. Het Zorgnetwerk is betrokken bij punt 4.