Ga naar de inhoud

Overzicht Dreamteam ‘Intimiteit & Seksualiteit’

Doel

Meer aandacht binnen de zorg om intimiteit & seksualiteit ‘gewoon’ bespreekbaar te maken en daarbij voor zowel de AYA als de zorgprofessionals tools en interventies te ontwikkelen die gemakkelijk en duurzaam kunnen worden toegepast.

Het AYA Dreamteam ‘Intimiteit & Seksualiteit’ o.l.v. Dr. Henk Elzevier (seksuoloog/uroloog), AYA-kenniscentrum LUMC, wil de zorg rondom dit onderwerp voor alle AYA’s in Nederland verbeteren.

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke onderdelen van het leven. Waar seksualiteit voor jonge mensen vaak als het ware een vanzelfsprekende zoektocht is die hoort bij die levensfase, kan dat opeens veranderen als je kanker krijgt en door de behandelingen (de zin in) intimiteit en seks beïnvloed worden.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat seksualiteit een belangrijk onderwerp is voor jonge kankerpatiënten, maar dat hier te weinig aandacht voor is binnen de huidige gezondheidszorg. Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat patiënten dit onderwerp juist graag met hun zorgverlener zouden willen bespreken, maar vele drempels ervaren. Patiënten kunnen tijdens hun behandeling, maar ook juist lang daarna problemen met intimiteit, relaties en seksualiteit ervaren. Deze problemen kunnen zowel lichamelijk als psychologisch van aard zijn. Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven, nu en later.

Intimiteit en seksualiteit zijn normale menselijke behoeftes.

Pyramide van Maslow

In de zorg voor AYA’s is het essentieel deze behoeftes te erkennen, herkennen en daarop te anticiperen. Juist bij AYA’s omdat zij in een levensfase verkeren waarin zij eerste ervaringen op gaan doen met intimiteit, liefde, zelfwaardering en seksualiteit. Dit maakt het onderscheidend anders in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Om deze redenen wil het dreamteam een aantal interventies ontwikkelen voor zowel de AYA, diens naaste en de zorgprofessional die gericht zijn op:
1. Bewustwording en (h)erkenning van de problematiek bij AYA’s, hun naasten en professionals;
2. Hulp bij het bespreekbaar maken;
3. Beschikbaar hebben van juiste en betrouwbare informatie voorziening en wegwijs maken naar juiste instanties.

(Gewenste) resultaten

Een van de eerste interventies die het dreamteam heeft ontwikkeld en gelanceerd is een podcast serie over intimiteit, met als titel ‘De Bespreekkamer’. Deze is gerealiseerd met een projectsubsidie van Roparun.

Daan Borrel is gevraagd om deze podcasts te gaan maken. Borrel is freelance journalist en schrijft onder meer voor NRC Handelsblad, NRC next, Het Parool, ELLE Magazine, De Groene Amsterdammer en andere online magazines. In 2018 verscheen haar boek ‘Soms is liefde dit’.

Lees hier meer over de onderzoeksresultaten rondom: Praten over seksualiteit en intimiteit met AYA’s: hoe doe je dat?.

Samenwerkingen & relevante informatie

Binnen dit dreamteam werken we samen met Sick and Sex.

Betrouwbare informatie kan je vinden op Kanker.nl en de Kankerverwijsgids.nl.