Ga naar de inhoud

Overzicht Dreamteam Werk

AYA & werk gaan niet goed samen. Als AYA is het moeizaam om aan werk te komen; kanker op de CV helpt niet mee. Het beeld dat bestaat over kanker doet geen recht aan de huidige medische mogelijkheden waardoor kwaliteit van leven en levensverwachting van de mens die leeft met en na kanker positief beïnvloed kunnen worden. Van de AYA’s overleeft gemiddeld 75% en de toenemende bekendheid en inzetbaarheid van AYA-zorg met leeftijdsspecifieke interventies hebben een positief effect op kwaliteit van leven van de AYA. Natuurlijk kan het feit dat een AYA kanker heeft of heeft gehad, invloed hebben op wat er wél kan. Maar AYA’s zijn géén risico, zoals zij nu nog vaak moeten horen als zij solliciteren. Die beeldvorming en het sturen op ‘wat is er wél mogelijk’ pakt het dreamteam aan.

Werk geeft ook voldoening aan de AYA. Eenmaal kanker wordt de AYA van het kastje naar de muur gestuurd als het gaat om werk ervaring op kunnen doen of bij de juiste instantie terecht kunnen komen. Het dreamteam zet zich daarvoor in, samen met AYA’s, Klinisch arbeidsdeskundigen, werkgevers, politieke partijen en vakbonden.

Resultaten Dreamteam

  1. Lobby onder werkgevers over ‘AYA & werk is geen risico maar een kans’
  2. Lobby bij politiek Den Haag en VWS
  3. Goede informatie binnen het ik & mijn zorgconcept
  4. Aandacht voor werk op www.space4aya.nl edities 2014, 2015, 2018 (jaarlijks nationaal congres)
  5. Inzet van Klinisch arbeidsdeskundigen (KAG) bij de AYA poli zorgteams. De KAG kan vanaf diagnose een brug slaan tussen zorg en werk.
  6. Subsidie verkregen samen met NFK om het project ‘arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk’ op te starten.