Ga naar de inhoud
Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen. Hieronder bespreken we de belangrijkste verzekeringen bij het afsluiten van een hypotheek, (tijdelijk) niet kunnen werken, verzekeren van zorgkosten en verzekeren van kosten na overlijden.

Overlijdensrisicoverzekering

Informatie over de overlijdensrisicoverzekering vind je hier.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV

Welke soorten zijn er?

AOV voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers

Meer informatie over de AOV voor zelfstandig ondernemers vind je hier.

AOV voor werknemers

Meer informatie over AOV voor werknemers vind je hier.

Wat is een vragengrens?

Er is een wettelijke grens vastgesteld waarbij een verzekeraar extra vragen mag stellen over erfelijke aandoeningen in de familie. Dat houdt dus in dat wanneer je een AOV aanvraagt met een verzekerd bedrag boven deze grens, de verzekeraar deze extra vragen mag stellen. Als je onder deze grens blijft mag de verzekeraar geen vragen stellen over erfelijke aandoeningen in de familie. Bij een aanvraag boven de vragengrens mag een verzekeraar je bovendien vragen om een medische keuring te ondergaan. De verzekeraar mag je echter nooit verplichten om een erfelijkheidsonderzoek te ondergaan!

Waar moet ik nog meer op letten als ik een AOV wil afsluiten?

Zoals gezegd volgt niet elke verzekeraar hetzelfde beleid, dus niet elke maatschappij is even streng. Een goede tussenpersoon kan je hier vaak advies bij geven, omdat deze persoon meestal goede relaties heeft bij diverse verzekeraars en soms vooraf informeel kan peilen hoe groot de kans is dat je met jouw medische achtergrond wel of niet geaccepteerd wordt en onder welke voorwaarden. Het is belangrijk om te voorkomen dat je officieel afgewezen wordt. Om dat te doen moet je bij je aanvraag aangeven dat je als eerste op de hoogte gebracht wil worden van het advies van de medische adviseur. Als het medische advies je niet bevalt, kun je de aanvraag intrekken voordat deze bij de verzekeraar komt. Hiermee voorkom je dat je officieel geweigerd wordt. Als je namelijk bij een andere verzekeraar een AOV wilt proberen af te sluiten moet je aangeven of je in het verleden ooit officieel geweigerd bent of onder aangepaste voorwaarden bent aangenomen. Als je daar ja op moet zeggen is de kans dat je nu wel wordt geaccepteerd zeer klein.

Zijn er nog andere opties als ik voor een normale AOV niet word geaccepteerd?

Sommige verzekeraars bieden een zogenaamde vangnetverzekering aan. Ook het UWV biedt mogelijkheden voor mensen die moeilijk te verzekeren zijn tegen arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen gaat het vaak om verzekeringen met een beperkte dekking en tegen een hoog tarief. Maar toch is het soms beter dan niets, dus kan het de moeite waard zijn om dit verder uit te zoeken. Ook bestaan er nog andere initiatieven van groepen ondernemers die met elkaar een dekking voor arbeidongeschiktheid organiseren zoals het broodfonds of schenkkring.

Zorgverzekering (voor het verzekeren van zorgkosten)

Als je kanker hebt zijn er waarschijnlijk meer zorgkosten. Zeker als je nu behalve bij de huisarts ook in een ziekenhuis komt. Je verplichte eigen risico ben je waarschijnlijk kwijt en vaak krijg je te maken met een eigen bijdrage voor medicijnen. Andere zaken die geld kunnen gaan kosten zijn een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een pruik, vervoer en fysiotherapie.

Wat is een Basisverzekering?

Bijna alle zorg rondom kanker zit in de basisverzekering. Dat is een verplichte verzekering voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. Voor de basisverzekering geldt daarom ook een acceptatieplicht door de verzekeraar. Contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners worden steeds belangrijker. Ga daarom altijd na of je zorgverleners een contract hebben met je zorgverzekeraar. Dit staat op de website van je verzekeraar. Als het ziekenhuis of de desbetreffende zorgverlener geen contract heeft met jouw verzekeraar moet je vaak bijbetalen. Let op: soms heeft het ziekenhuis wel een contract maar jouw specialist niet.

Wat is een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt (gedeeltelijk) zorg die niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht. De meeste mensen kiezen ervoor om hun basisverzekering en aanvullende verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. Het is mogelijk om je aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten, maar dat kan tot problemen leiden o.a. bij declareren. Ook zijn er verzekeraars die een extra toeslag rekenen als je alleen een aanvullende zorgverzekering afsluit. Wil je toch een aanvullende verzekering apart afsluiten, kijk dan op www.independer.nl voor een overzicht met de mogelijkheden.

Geldt een acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering?

Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht door de verzekeraar, er kan dus een medische selectie zijn. Een medisch adviseur beoordeelt dan of je geaccepteerd gaat worden. Het feit dat je ziek bent of bent geweest betekent niet dat je nooit geaccepteerd zult worden. Het is wel verstandig om te voorkomen dat je officieel geweigerd wordt. Dat doe je door het recht op eerste kennisneming te vragen. Lees in de aanvraag hoe je dat moet doen bij de aanvullende verzekering/verzekeraar van jouw keuze. Als je dan door de medisch adviseur wordt afgewezen kun je jouw aanvraag intrekken. Daarmee voorkom je dat je bij een volgende aanvraag moet antwoorden dat je eerder bent geweigerd voor een verzekering. Soms is er geen medische selectie maar een wachttijd. Dat betekent dat je een bepaalde periode nog geen aanspraak op deze vergoeding kunt maken. Als de wachttijd voorbij is wel. Bij de aanvraag van een aanvullende verzekering of medische keuring zul je wel altijd naar waarheid op vragen moeten antwoorden. Het is mogelijk om bij een andere verzekeraar een aanvullende verzekering af te sluiten dan waar je jouw basisverzekering hebt afgesloten. In sommige gevallen moet je dan meer premie betalen. Let op: er kan een leeftijdsgrens (van 27 of 30 jaar) bij een aanvullende verzekering voor studenten gelden. Voor het basispakket moet de verzekeraar je blijven accepteren. Voor een aanvullende verzekering geldt die plicht niet. In veel gevallen informeert je zorgverzekeraar je niet dat je aanvullende verzekering komt te vervallen.

Wat is een verplicht eigen risico?

De zorg uit de basisverzekering valt onder het eigen risico dat ieder jaar weer door de overheid wordt vastgesteld. Dit betekent dat je de eerste kosten die je maakt in een jaar zelf moet betalen, tot aan het bedrag van het verplichte eigen risico. Zorg die buiten het eigen risico valt is de zorg voor kinderen tot 18 jaar, huisartszorg, verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tandartskosten tot 18 jaar, hulpmiddelen, na-controle orgaandonor, sommige ketenzorg en wijkverpleging.

Wat is een vrijwillig eigen risico?

Sommige mensen kiezen er voor om naast het verplichte eigen risico, nog een vrijwillig eigen risico af te sluiten om zo een lagere maandelijkse premie te betalen. Dat is minder verstandig wanneer je ziek bent. In dat geval is het beter dit vrijwillige risico naar beneden bij te stellen, zodat je alleen nog het verplichte eigen risico over houdt. Tip: kijk zeker wanneer je een studentenverzekering hebt na of je een vrijwillig eigen risico hebt.

Kan ik bij mijn ouders verzekerd blijven?

Je kunt ook na je 18e gewoon meeverzekerd blijven bij je ouders en op hun polis blijven staan. Je ouders krijgen dan ook jouw rekeningen. Je kunt vanaf je 18e wel je verzekering aanpassen of van verzekeraar veranderen. Ook wanneer je studeert of niet meer thuis woont kun je op de polis van je ouders blijven staan. Dat gebeurt meestal als je ouders ook je premie betalen. Wanneer je zelf je premie gaat betalen of wanneer je een hele andere verzekeraar wilt dan sluit je zelf een polis af, los van die van je ouders.

Wat is zorgtoeslag?

Als je nog op school zit of je studeert kun je zorgtoeslag krijgen. Vraag dit aan op www.toeslagen.nl, ook wanneer je een laag inkomen hebt kun je zorgtoeslag krijgen.

Past je zorgverzekering nog bij jouw huidige situatie?

De Patiëntenfederatie NPCF heeft een uitgebreide website www.npcf.nl, die helpt bij het vinden van de juiste zorgverzekering en polis. Op deze website tref je een Keuzehulp aan, ontwikkeld door de Patiëntenbeweging Levenmetkanker samen met andere partners. Stap voor stap kun je ontdekken wat je als zorgconsument nodig hebt. Bijvoorbeeld hoeveel eigen risico kan ik me veroorloven? Welke zorg denk ik wel en niet nodig te hebben komend jaar? Waar moet ik op letten als ik een nieuwe zorgpolis kies? Wat is een naturapolis, wat is een restitutiepolis? Allereerst vink je in de keuzehulp de zorgverzekering aan die voor jouw eigen situatie belangrijk is. Je kan hier kiezen uit algemene zorg of zorg specifiek voor kanker. Hierna wordt duidelijk welke zorg onder de basisverzekering valt en welke kosten van het verplichte eigen risico afgaan. Tevens wordt er aan gegeven waar je jezelf aanvullend voor kan verzekeren. Hierbij wordt uitleg gegeven over restitutiepolis en een naturapolis. Tip: Op de website www.borstkanker.nl staat veel algemene en nuttige informatie over zorgverzekeringen. Op veel plekken kun je waar borstkanker staat ook gewoon kanker lezen en daarmee is de informatie voor alle AYA’s nuttig.

Hoe kan ik wisselen van zorgverzekeraar?

Elk jaar heb je de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar te kiezen. Je oude zorgverzekeraar moet voor 31 december 23.59 uur opgezegd zijn. Zorg er wel voor dat je weet of je bij de verzekeraar van jouw keuze geaccepteerd wordt.

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Vergoedt mijn polis bijvoorbeeld een pruik?

Door de behandeling van kanker (bijvoorbeeld bij chemotherapie) kunnen je haren uitvallen. Een oplossing hiervoor is een pruik of een ander soort hoofdbedekking. Je hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering. Als de hoofdbedekking of pruik duurder is dan de maximale vergoeding kan het zijn dat je de rest zelf moet betalen. Dit is dan een eigen bijdrage. Als je geen eigen bijdrage wilt betalen kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Dit kan echter, net als switchen van zorgverzekering, maar eenmaal per jaar, vóór 1 januari. Check van te tevoren of de vergoeding ook opweegt tegen de extra premie die je betaalt voor een aanvullende verzekering.

Heb ik recht op vergoeding van vervoerskosten?

Als je chemotherapie of radiotherapie krijgt heb je recht op een vergoeding van vervoer naar het ziekenhuis. De term daarvoor is zittend ziekenvervoer. Je kunt zelf de keuze maken of je daarvoor je eigen vervoer gebruikt of taxivervoer. Je moet hiervoor wel altijd toestemming vragen aan je zorgverzekeraar. Dit kun je telefonisch doen bij je verzekeraar of via een aanvraagformulier op de website. Je ontvangt dan een machtiging voor een bepaalde periode van je zorgverzekeraar. Wanneer je voor eigen vervoer gekozen hebt, mag je in die periode jouw vervoerskosten declareren. Iedere zorgverzekeraar heeft daar een declaratieformulier voor. Wanneer je voor taxivervoer hebt gekozen krijg je van je zorgverzekeraar te horen met welk taxibedrijf zij een contract hebben en jij dus contact mee op mag nemen. Duurt je behandeling onverwacht langer dan de machtigingsperiode dan kun je een vervolgaanvraag zittend ziekenvervoer indienen.

Heb ik recht op vergoeding van fysiotherapie om bijvoorbeeld mijn conditie op peil te brengen?

Als je kanker hebt is het belangrijk om je conditie op peil te houden of weer op peil te brengen nadat de behandeling is afgerond. Daar kan fysiotherapie bij helpen. Vanuit de verplichte basisverzekering krijg je fysiotherapie maar beperkt vergoed, dit is afhankelijk van de indicatie. Veel mensen verzekeren daarom fysiotherapie apart bij via een aanvullende verzekering. Kijk dus goed in de voorwaarden die jouw zorgverzekering hiervoor heeft opgesteld. Ben je aanvullend verzekerd? Dan kan het zijn dat je een extra vergoeding krijgt voor fysiotherapie, dit kan zijn in de vorm van een geldbedrag per kalenderjaar of in de vorm van een aantal behandelingen bijvoorbeeld 9 of 12 behandelingen per jaar. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor de fysiotherapie die je niet vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.

Uitvaartverzekering

Een uitvaart kost in Nederland gemiddeld 7.000 tot 10.000 euro, afhankelijk van je wensen en hoeveel mensen je verwacht. Je kunt zelf de kosten van een begrafenis of crematie betalen, of met een uitvaartverzekering de kosten voor een uitvaart geheel of gedeeltelijk verzekeren. De hoogte van de premie verschilt per persoon en is afhankelijk van je gewenste dekking, het verzekerde bedrag, je geslacht, je leeftijd, en van je gezondheid. De premie kan daarom verschillen van €5,- tot wel €60,- per maand. Normaal gesproken is het zo dat hoe jonger je bent bij het afsluiten van de verzekering, des te lager de premie. Verzekeraars gaan er immers van uit dat jonge mensen nog een lange tijd premie kunnen betalen voordat ze komen te overlijden. Voor jou als jonge (ex-) patiënt met kanker ligt dat echter anders. De meeste verzekeraars stellen namelijk een aantal gezondheidsvragen (ook wel gezondheidsverklaring, medische selectie of medische acceptatie genoemd), waarbij het risico op overlijden wordt ingeschat op basis van je ziektegeschiedenis. Als (ex-)patiënt met kanker betekent dat vaak dat je als klant geweigerd wordt of een (veel) hogere premie moet betalen. Er is echter ook een aantal verzekeraars dat werkt zonder medische acceptatie. Je moet er dan wel rekening mee houden dat de deze verzekeraars werken met zogenaamde ‘Carenzjaren’. Dat zijn als het ware ‘wachtjaren’, wat inhoudt dat je bijvoorbeeld bij overlijden binnen de eerste 2 jaar na afsluiting van de verzekering nog geen recht hebt op (volledige) uitbetaling. Voor meer informatie over uitvaartverzekeringen kun je kijken bij de onderstaande vragen & antwoorden. Wil je meer informatie over het regelen van je uitvaart en over hoe je uitvaart in te vullen?. Kijk dan op de site bij het thema ‘Ik en mijn… dood’.

Waar moet ik op letten?

Voordat je op zoek gaat naar de gewenste verzekering is het goed om voor jezelf te weten wat voor een soort uitvaart je wilt (begraven/ cremeren, wat voor kist, waar opbaren, etc.) en wat de kosten hiervan zijn. Daarna kun je uitzoeken of je op dit moment al verzekerd bent (bijvoorbeeld via je ouders) en wat de hoogte is van het uit te keren bedrag. Vervolgens is het goed om te overwegen of een uitvaartverzekering wel nodig of wel ‘de moeite waard is’ of niet. Kies je ervoor om een uitvaartverzekering af te sluiten, dan moet je er rekening mee houden dat er verschillende soorten verzekeringen zijn.

Tips:

  • Kies een verzekering die bij je wensen past en laat je niet (alleen) leiden door de hoogte van de premie.
  • Kijk goed naar wat je afsluit. Het is namelijk vaak onvoordelig om later over te stappen naar een nieuwe verzekeraar, omdat je bij een hogere leeftijd vaak ook een hogere premie betaalt.

Welke soorten uitvaartverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Zo bestaan er Naturaverzekeringen, wat je kunt zien als een pakket-verzekering, een Kapitaalverzekering waarbij je een vast bedrag krijgt uitgekeerd, een Natura sommenverzekering, waarbij je een bepaald bedrag verzekert en kosten kunt declareren, of een Combinatieverzekering. Goed om te weten is dat de meeste verzekeraars verschillende soorten verzekeringen aanbieden. Niet iedere verzekeraar gebruikt daarbij dezelfde namen zoals hierboven, maar het onderscheid tussen dienstenpakketten en verzekeringen met een vrij te besteden bedrag zal je vaak terug zien. Daarnaast is het ook goed om te weten dat je altijd vrij bent om je eigen uitvaartondernemer te kiezen.

Een Naturaverzekering kun je zien als een pakketverzekering, waarbij de uitvaart door een uitvaartondernemer wordt verzorgd. Vaak bestaat deze verzekering uit een basispakket, waarin de belangrijkste diensten en producten zijn opgenomen, zoals een goedkope kist, een eenvoudig bloemstuk, een advertentie, en eventueel een dienst. Bijkomende kosten of bijvoorbeeld een andere kist dan een goedkope kist worden “duur” betaald. Elke uitvaartondernemer kan aanspraak maken op deze verzekering, alleen wanneer de uitvaartondernemer niet bij de verzekeringsmaatschappij is aangesloten krijgt hij niet het volledige bedrag uitbetaald. Wanneer je ervoor kiest om af te wijken van het standaard pakket zal onder aan de streep eventueel bij moeten worden betaald.

Je kunt ook kiezen voor een Kapitaalverzekering. Hierbij krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd waarmee ze de uitvaart zelf verzorgen of eventueel zelf kunnen kiezen voor een uitvaartverzorger.

Daarnaast heb je ook nog de Natura sommenverzekering. Daarbij verzeker je een bepaald bedrag dat bedoeld is voor de uitvaart. De kosten kunnen vervolgens gedeclareerd worden bij de uitvaartverzekeraar, waardoor je volledige vrijheid hebt over de invulling van de uitvaart. Alleen de gedeclareerde kosten worden uitbetaald. Mocht de verzekering hoger zijn dan de totale kosten dan steekt de verzekeraar dat geld in eigen zak.

Tot slot bestaat er een Combinatie uitvaartverzekering. Dit is een combinatie van een Naturaverzekering en een Kapitaalverzekering, waarbij je de uitvaart deels in natura verzekerd (bepaalde diensten en goederen), en deels in geld. Vaak kun je dan net wat meer dan de standaard mogelijkheden.

Moet ik nog iets doen als ik op dit moment al verzekerd ben?

Als je al een uitvaartverzekering hebt hoef je niets te doen, tenzij je over wilt stappen of extra bij wilt verzekeren.

Is een uitvaartverzekering wel nodig?

Het is niet altijd nodig of ‘de moeite waard’ om een uitvaartverzekering af te sluiten. Zeker als je voor een hele lange periode een hoge premie moet betalen, kan het voordeliger zijn om je uitvaart zelf te betalen. Dat kan alleen als je zelf voldoende spaargeld hebt, of verwacht nog voldoende geld te kunnen sparen voor je komt te overlijden, of als je weet dat je nabestaanden de kosten van je uitvaart willen én kunnen betalen. Daar zul je dus eerst over na moeten denken en eventueel met je naasten over in gesprek moeten gaan.

Heb je zelf voldoende spaargeld voor een uitvaart? Dan kun je er voor kiezen dit apart te houden voor je uitvaart. Het kan daarbij gunstig zijn om dit geld weg te zetten op een (spaar)rekening, zodat je het geld apart kunt houden en er eventueel nog rente over krijgt. Overleg met een financieel adviseur of ga met je bank in gesprek over de voorwaarden.

Kun je zelf voldoende sparen voordat je verwacht te overlijden? Dan kan het handig zijn om een maandelijks bedrag apart te houden voor je uitvaart. Eventueel kun je hiervoor een (spaar)rekening openen, zodat je het geld apart kunt zetten en er eventueel nog rente over krijgt. Ook is het mogelijk om via een uitvaartverzekeraar te sparen. Dan open je een zogenaamd Deposito-fonds. Overleg met een financieel adviseur of ga met je bank in gesprek over de voorwaarden.

Kunnen én willen jouw nabestaanden de kosten van jouw uitvaart op zich nemen? En ben je daar zeker van omdat je met je naasten, bijvoorbeeld je ouder(s) of partner in gesprek bent gegaan? Dan kun je er voor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten.

Wanneer sluit ik wel een uitvaartverzekering af?

Een uitvaartverzekering is verstandig als je onvoldoende spaargeld hebt en je nabestaanden niet wilt opzadelen met de uitvaartkosten.

Wat betekent medische selectie?

Veel verzekeraars werken met een medische selectie. Dat houdt in dat ze vragen stellen over je medische achtergrond. Bijvoorbeeld of je nu of in de afgelopen 5 jaar aan een ziekte leed, en of je de afgelopen 5 jaar een specialist hebt geraadpleegd, enzovoorts. Als gevolg van jouw antwoorden op deze vragen kan de verzekeraar je 1) alsnog gewoon verzekeren tegen een normale premie, 2) je verzekeren tegen een verhoogde premie, of 3) je weigeren als klant aan te nemen. Sommige verzekeraars zullen wat soepeler worden naarmate de kanker langer weg is, maar ook wanneer je al langer dan 5 jaar schoon bent heb je geen garantie dat verzekeraars je zomaar accepteren. En als de verzekeraar je wel wil accepteren maar alleen tegen een hogere premie, dan ben je natuurlijk niet verplicht om dit bod te accepteren. Je bent overigens wel altijd verplicht om eerlijk te vermelden dat je kanker hebt (gehad). Als verzekeraars bij overlijden merken dat je niet volledig open bent geweest over je huidige medische situatie of je medische verleden, kunnen ze alsnog besluiten geen geld uit te keren of de kosten van de uitvaart niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

Tips:

  • Het is verstandig om te voorkomen dat je officieel geweigerd wordt als nieuwe klant bij een verzekeraar. Dat doe je door het recht op eerste kennisneming te vragen. Lees in de aanvraag hoe je dat moet doen bij de verzekeraar van jouw keuze. Als je dan door de medisch adviseur wordt afgewezen kun je de aanvraag intrekken. Daarmee voorkom je dat je bij een volgende aanvraag moet antwoorden dat je eerder bent geweigerd voor een verzekering.
  • Let goed op de kleine lettertjes en de verschillende voorwaarden per verzekeraar en verzekering. Bijvoorbeeld: Is het voor nabestaanden verplicht om het gehele bedrag aan de uitvaart te besteden? Of kan het geld ook (deels) op een andere manier worden besteed, bijvoorbeeld door geld te schenken aan een goed doel? En zijn de nabestaanden inderdaad volledig vrij in de besteding van het geld, of zitten hier bepaalde voorwaarden aan?
  • Vraag de verzekeraar of en hoe de jaarlijkse premie wordt verhoogd (geïndexeerd). Door de inflatie zullen de kosten van een uitvaart over 20 jaar bijvoorbeeld hoger zijn dan nu. Het is belangrijk dat de verzekeraar de premie jaarlijks aanpast aan de inflatie. Als je als verzekerde gedurende de hele looptijd van de verzekering dezelfde premie betaalt, loop je het risico dat de dekking uiteindelijk onvoldoende is. Dat betekent dan dat je uiteindelijk onvoldoende verzekerd blijkt te zijn en alsnog deels zelf op moet draaien voor de kosten.
  • Houdt er rekening mee dat vaak niet alle aspecten van een uitvaart worden vergoed door de verzekering. Vaak merken mensen dat ze toch nog voor een deel van de kosten opdraaien. Zo zijn de kosten voor een grafsteen bijvoorbeeld lang niet altijd opgenomen in een dienstenpakket.
    Als je kinderen hebt, onderzoek dan of het voordelig is om je kinderen mee te verzekeren.

Wat zijn Carenzjaren?

Hoewel de meeste verzekeraars met een medische selectie werken, is er ook een klein aantal verzekeraars die geen medische selectie toepassen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat deze verzekeraars werken met zogenaamde ‘Carenzjaren’. Dat zijn als het ware ‘wachtjaren’, wat inhoudt dat je bijvoorbeeld bij overlijden binnen een bepaalde periode na afsluiting van de verzekering nog geen recht hebt op uitbetaling. Meestal krijg je dan wel de door jou betaalde premie (soms met rente) uitbetaald. De lengte van deze periode vind je in de polisvoorwaarden van de verzekering. Vaak is dat 2 jaar. Na de wachtperiode werkt de uitvaartverzekering zonder medische acceptatie weer hetzelfde als een ‘normale’ verzekering. Het voordeel van een verzekeraar met Carenzjaren kan zijn dat je niet wordt geweigerd en/of geen hogere premie hoeft te betalen. Het nadeel hiervan is dat als je komt te overlijden binnen de wachtperiode je dus niet volledig bent verzekerd. Overigens wordt er wel gewoon uitgekeerd als je bijvoorbeeld door een ongeluk komt te overlijden.

Ik heb (nog) geen uitvaartverzekering en ook geen spaargeld. Wie betaalt mijn uitvaart als ik overlijd?

Mocht je komen te overlijden en zelf geen geld en/of verzekering hebben voor je uitvaart, dan zijn je naasten (je ouders, kinderen, partner) verantwoordelijk voor je uitvaart en ook aansprakelijk voor de kosten. In het geval van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld er zijn geen nabestaanden of je nabestaanden hebben geen geld voor een uitvaart, dan zal de gemeente waarin je woont je uitvaart verzorgen. De uitvaart door de gemeente is meestal erg sober.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.