Ga naar de inhoud

Verruiming leeftijdsgrens AYA-zorg naar 39 jaar

Om binnen de AYA-zorg te kunnen blijven anticiperen op de zorgbehoeften van jonge mensen met kanker, heeft het bestuur van het AYA Zorgnetwerk besloten om AYA-zorg ook voor AYA’s tussen de 35 en 39 jaar beschikbaar te maken. Binnen AYA-zorg is vanaf diagnose noodzakelijke aandacht voor zowel de behandeling tegen kanker, als voor het kunnen behalen van unieke ontwikkelingsmijlpalen tijdens of na een doorgemaakt trauma als kanker. De landelijke incidentie verschuift met het verruimen van de leeftijdsgrens van 2.700 naar 3.900 nieuwe AYA’s per jaar in de behandelende Nederlandse ziekenhuizen.

Door sociale en maatschappelijke veranderingen in de laatste 10 jaar, signaleert het bestuur dat mensen steeds later starten met bepaalde leeftijdsspecifieke ontwikkeltaken. Daarmee kunnen zij ook pas later in de tijd de unieke leeftijdsspecifieke mijlpalen behalen en afronden, zoals het verwerven van een zelfstandige plek, het aangaan van een vaste relatie of het nadenken over het willen krijgen van kinderen. Het is belangrijk om daar binnen de zorg voor AYA’s rekening mee te houden, bijvoorbeeld gezien de mogelijkheden die er al dan niet zijn voor fertiliteitsbehandelingen of in het doorgaan met werk of studie. Door het opschuiven van de leeftijdsgrens is er daarnaast een betere aansluiting bij het internationale wetenschappelijk onderzoek waar de leeftijdsgrens voor AYA’s al 39 jaar is.

Alle bij het AYA Zorgnetwerk aangesloten ziekenhuizen zijn geïnformeerd en gecoacht rondom deze leeftijdsverschuiving. Ook nieuwe ziekenhuizen die zich aansluiten bij het AYA Zorgnetwerk dienen AYA-zorg in te richten conform de SONCOS-normering en dus AYA-zorg te leveren aan AYA’s van 18 tot en met 39 jaar.

Voor meer informatie neem contact op met de centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk.