Ga naar de inhoud

Inrichten AYA-zorg

AYA-zorg wordt verleend in netwerkverband onder het motto: dichtbij de AYA waar dat kan, in een centrum als het moet. Wanneer een ziekenhuis of eerste- of tweedelijnspraktijk AYA-zorg wil gaan verlenen, dient deze te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

inrichten AYA-zorg

Stappenplan inrichten AYA-zorg

In een algemeen ziekenhuis is de incidentie ± 5 tot 95 AYA’s per jaar. Werk je in een algemeen ziekenhuis en wil je als zorgverlener in jouw ziekenhuis ook AYA-zorg verlenen? Uitgangspunt is dat elke zorgprofessional in de basis leeftijdsspecifieke AYA-zorg kan verlenen door ieder jongvolwassene tussen de 18 en 39 jaar met een oncologische diagnose te herkennen als AYA en te erkennen dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is.

Dit stappenplan maakt inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA-zorg kan opstarten en implementeren.

Dit stappenplan is bijgewerkt op 18 augustus 2021

Bijlage 1 Het nationaal AYA Zorgnetwerk, de regionale netwerken en de centrale coördinatie

Bijlage 2 AYA-basiszorg versus complexe AYA zorg

kwaliteitskader

Kwaliteitskader AYA-zorg

In het kort: in principe kan elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA-zorg verlenen. AYA-zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA vanaf diagnose. In de SONCOS-normering en de operationele criteria voor uitvoer van AYA-zorg staan zowel de organisatie, faciliteiten en expertise in AYA-zorg beschreven als de kenmerken van leeftijdsspecifieke zorg.

communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal

De organisatie biedt zorgprofessionals en instellingen die AYA-zorg verlenen PR & communicatiemateriaal met de AYA-huisstijl. Waaronder de AYA-patiëntenfolder, inlegvellen, banners, powerpoint- en flyer formats en richtlijnen voor het inrichten van online informatie. Een (digitaal) pakket met deze materialen en ondersteuning bij de implementatie hiervan zijn op te vragen bij het centrale coördinatieteam.

Aansluiten bij AYA Zorgnetwerk

De centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk biedt ondersteuning bij het opstarten van AYA-zorg in jouw ziekenhuis of eerste- of tweedelijns praktijk. Verleent jouw instelling nog geen AYA-zorg? Neem contact met ons op en dan gaan we samen aan de slag!