Ga naar de inhoud

Verlenen AYA-zorg

Wij bieden tools en interventies die je als zorgprofessional in kan zetten bij het verlenen van AYA-zorg.

AYA-zorgpad

Het landelijk afgesproken AYA-zorgpad beschrijft acties en aandachtspunten ten behoeve van AYA-basis- en complexe zorg, als aanvulling op een regulier zorgpad van een patiënt met kanker. Het landelijk zorgpad is bedoeld als hulpmiddel bij het verbeteren en verankeren van leeftijdsspecifieke, integrale zorg voor jongvolwassenen met kanker.

De zorgpaden zijn bijgewerkt op 14 juli 2020.

bollenfiguur gespreksonderwerpen

AYA-anamnese

De AYA-anamnese is een hulpmiddel dat je in staat stelt vanaf diagnose bij elk contact goed te luisteren naar de AYA en diens leeftijdsspecifieke zorgbehoeftes en daarop te anticiperen. Dit maakt alle onderwerpen gewoon bespreekbaar,  ‘ontpsychologiseren’ we vragen en voorkomen we zorgconsumptie later in het traject. Als je de AYA-anamnese gedurende het gehele behandeltraject regelmatig afneemt, kun je de zorgbehoeften van de AYA detecteren, monitoren en evalueren. We bieden een interactieve tool met de anamnesevragen en interventies per thema, en meer informatie over het afnemen van de anamnese.

Uitgangspunten AYA-zorg

Voordat je de AYA-anamnese afneemt, is het goed dat je weet wat de uitgangspunten van AYA-zorg zijn. Die hebben we voor je op een rijtje gezet.