Verlenen van AYA-zorg

Tools die je als zorgprofessional kunt inzetten bij het verlenen van AYA-zorg

Anamnese en interventies AYA-basiszorg

De anamnese (over de 'Ik en mijn...'-onderwerpen) bevat vragen/interventies die dienen ter ondersteuning om als zorgprofessional in staat te zijn AYA-basiszorg te verlenen. Deze zijn per thema uitgewerkt.

Bekijk anamnese

Bekijk 'Ik en mijn...'-bollen per gespreksonderwerp

AYA zorgpad

AYA-zorgpad

Het landelijk afgesproken AYA-zorgpad beschrijft acties en aandachtspunten ten behoeve van AYA basis- en complexe zorg, als aanvulling op een regulier zorgpad van een patiënt met kanker. Het landelijk zorgpad is bedoeld als hulpmiddel bij het verbeteren en verankeren van leeftijdsspecifieke, integrale zorg voor jongvolwassenen met kanker .

Er zijn twee AYA-zorgpaden ontwikkeld: het zorgpad AYA-basiszorg gericht op algemene ziekenhuizen en het zorgpad AYA-basiszorg en complexe AYA-zorg gericht op AYA-kenniscentra bij de UMC's en het AvL.

De zorgpaden zijn bijgewerkt op 15 juli 2020

Kwaliteitskader en criteria uitvoer AYA-zorg

Uitgangspunt: in principe geeft elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA (Adolescent & Young) zorg. AYA-zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA vanaf diagnose. In het kwaliteitskader en de criteria voor uitvoer van AYA-zorg staan zowel de organisatie, faciliteiten en expertise in AYA-zorg beschreven als de kenmerken van leeftijdsspecifieke zorg.

Stappenplan AYA-zorg in een algemeen ziekenhuis

In een algemeen ziekenhuis is de incidentie 10-70 AYA's per jaar. Werk je in een algemeen ziekenhuis en wil je als zorgverlener in jouw ziekenhuis ook AYA-zorg verlenen? Uitgangspunt is dat elke zorgprofessional in de basis leeftijdsspecifieke AYA-zorg kan verlenen door de AYA te herkennen als 18-35 jarige en te erkennen dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is. Dit stappenplan maakt inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA-zorg kan opstarten en implementeren.

Dit stappenplan is bijgewerkt op 5 juli 2020

Stappenplan AYA-kenniscentrum

In iedere UMC/AvL komen zo'n 300-350 AYA's per jaar. Daarom is er in een UMC een AYA-kenniscentrum met onder andere een AYA-polizorgteam en een AYA-MDO onder leiding van een verpleegkundig specialist. De behandelend specialist is nauw betrokken bij dit team. De 12 stappen in dit stappenplan maken inzichtelijk hoe een UMC AYA-zorg en een AYA-polizorgteam kan inrichten zodat het behoort tot één van de AYA-kenniscentra in Nederland.

Wij werken aan het stappenplan, hou dit onderdeel in de gaten!

Communicatie & PR

De organisatie biedt zorgprofessionals en instellingen die AYA-zorg verlenen communicatie & PR materiaal met de AYA-huisstijl, waaronder de AYA-patiëntenfolder, banners, jaarverslagen, inlegvellen voor de algemene ziekenhuizen en de AYA-kenniscentra bij de UMC's en AvL. Deze zijn geprint op te vragen bij de bureau ondersteuning, of je kunt communicatie & pr-materiaal downloaden.

Verhalenbank

Lees verhalen van AYA's én zorgprofessionals in de verhalenbank.

TOP