Verlenen van AYA-zorg

Tools die je als zorgprofessional kunt inzetten bij het verlenen van AYA-zorg

Anamnese en interventies AYA-basiszorg

De anamnese (over de 'Ik en mijn...'-onderwerpen) bevat vragen/interventies die dienen ter ondersteuning om als zorgprofessional in staat te zijn AYA-basiszorg te verlenen. Deze zijn per thema uitgewerkt.

Bekijk anamnese

Bekijk 'Ik en mijn...'-bollen per gespreksonderwerp

AYA zorgpad

AYA-zorgpad

Het landelijk afgesproken AYA-zorgpad beschrijft acties en aandachtspunten ten behoeve van AYA basis- en complexe zorg, als aanvulling op een regulier zorgpad van een patiënt met kanker.

Er zijn twee AYA-zorgpaden ontwikkeld: het zorgpad AYA-basiszorg gericht op algemene ziekenhuizen en het zorgpad AYA-basiszorg en complexe AYA-zorg gericht op AYA-kenniscentra bij de UMC's en het AvL.

De zorgpaden zijn bijgewerkt op 15 juli 2020

Kwaliteitskader en criteria uitvoer AYA-zorg

Uitgangspunt: in principe geeft elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA (Adolescent & Young) zorg. AYA-zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA vanaf diagnose. In het kwaliteitskader en de criteria voor uitvoer van AYA-zorg staan zowel de organisatie, faciliteiten en expertise in AYA-zorg beschreven als de kenmerken van leeftijdsspecifieke zorg.

Stappenplan AYA-zorg in een algemeen ziekenhuis

In een algemeen ziekenhuis is de incidentie 10-70 AYA's per jaar. Werk je in een algemeen ziekenhuis en wil je als zorgverlener in jouw ziekenhuis ook AYA-zorg verlenen? Uitgangspunt is dat elke zorgprofessional in de basis leeftijdsspecifieke AYA-zorg kan verlenen door de AYA te herkennen als 18-35 jarige en te erkennen dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is. Dit stappenplan maakt inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA-zorg kan opstarten en implementeren.

Dit stappenplan is bijgewerkt op 5 juli 2020

Stappenplan AYA-kenniscentrum

In iedere UMC/AvL komen zo'n 300-350 AYA's per jaar. Daarom is er in een UMC een AYA-kenniscentrum met onder andere een AYA-polizorgteam en een AYA-MDO onder leiding van een verpleegkundig specialist. De behandelend specialist is nauw betrokken bij dit team. De 12 stappen in dit stappenplan maken inzichtelijk hoe een UMC AYA-zorg en een AYA-polizorgteam kan inrichten zodat het behoort tot één van de AYA-kenniscentra in Nederland.

Wij werken aan het stappenplan, hou dit onderdeel in de gaten!

Communicatie & PR

De organisatie biedt zorgprofessionals en instellingen die AYA-zorg verlenen communicatie & PR materiaal met de AYA-huisstijl, waaronder de AYA-patiëntenfolder, banners, jaarverslagen, inlegvellen voor de algemene ziekenhuizen en de AYA-kenniscentra bij de UMC's en AvL. Deze zijn geprint op te vragen bij de bureau ondersteuning, of je kunt communicatie & pr-materiaal downloaden.

Verhalenbank

Lees verhalen van AYA's én zorgprofessionals in de verhalenbank.

TOP