Verlenen van AYA-zorg

Tools die je als zorgprofessional kunt inzetten bij het verlenen van AYA-zorg

Anamnese AYA-basiszorg

Door de AYA-anamnese gedurende het gehele behandeltraject regelmatig af te nemen, is de zorgprofessional in staat de zorgbehoeften van de AYA te detecteren, monitoren en evalueren.

Bekijk anamnese

Bekijk 'Ik en mijn...'-bollen per gespreksonderwerp

AYA zorgpad

AYA-zorgpad

Het landelijk afgesproken AYA-zorgpad beschrijft acties en aandachtspunten ten behoeve van AYA basis- en complexe zorg, als aanvulling op een regulier zorgpad van een patiënt met kanker. Het landelijk zorgpad is bedoeld als hulpmiddel bij het verbeteren en verankeren van leeftijdsspecifieke, integrale zorg voor jongvolwassenen met kanker .

Er zijn twee AYA-zorgpaden ontwikkeld: het zorgpad AYA-basiszorg gericht op algemene ziekenhuizen en het zorgpad AYA-basiszorg en complexe AYA-zorg gericht op AYA-kenniscentra bij de UMC's en het AvL.

De zorgpaden zijn bijgewerkt op 15 juli 2020

SONCOS-normering en operationele criteria AYA-zorg

Uitgangspunt: in principe geeft elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA (Adolescent & Young) zorg. AYA-zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA vanaf diagnose. In de SONCOS-normering en de operationele criteria voor uitvoer van AYA-zorg staan zowel de organisatie, faciliteiten en expertise in AYA-zorg beschreven als de kenmerken van leeftijdsspecifieke zorg.

Stappenplan AYA-zorg in een algemeen ziekenhuis

In een algemeen ziekenhuis is de incidentie ± 5-95 AYA's per jaar. Werk je in een algemeen ziekenhuis en wil je als zorgverlener in jouw ziekenhuis ook AYA-zorg verlenen? Uitgangspunt is dat elke zorgprofessional in de basis leeftijdsspecifieke AYA-zorg kan verlenen door de AYA te herkennen als 18-39 jarige en te erkennen dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is. Dit stappenplan maakt inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA-zorg kan opstarten en implementeren.

Dit stappenplan is bijgewerkt op 18 augustus 2021

Bijlage 1 Het nationaal AYA Zorgnetwerk, de regionale netwerken en de centrale coördinatie

Bijlage 2 AYA-basiszorg versus complexe AYA zorg

Communicatie & PR

De organisatie biedt zorgprofessionals en instellingen die AYA-zorg verlenen PR & communicatie materiaal met de AYA-huisstijl. Waaronder de AYA-patiëntenfolder, inlegvellen, banners, powerpoint- en flyerformats, etc. Deze zijn op te vragen bij de bureau ondersteuning, of je kunt het centrale coördinatieteam.

TOP