Historie AYA zorg

In 2009 is het eerste AYA Poli zorgteam met een AYA MDO gestart in het Kenniscentrum Radboudumc. In het ziekenhuis werd ook de eerste AYA lounge ingericht. Vandaaruit heeft het Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk zich ontwikkeld naar een toekomstbestendig netwerk om de visie uit te blijven dragen. Onderstaande tijdlijn geeft daar een overzicht van.

Nu
Juli 2020

Eerste AYA-zorgpaden ontwikkeld

AYA zorgpad
Het landelijk afgesproken AYA-zorgpad beschrijft acties en aandachtspunten ten behoeve van AYA basis- en complexe zorg, als aanvulling op een regulier zorgpad van een patiënt met kanker.

10-03-2020

AYA-zorg in SONCOS-normering


Vanaf vandaag is de AYA-zorg beschreven in de SONCOS-normering voor oncologische zorg. De SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) is de samenwerking van wetenschappelijke verenigingen die de kwaliteit van de multidisciplinaire oncologische zorg wil verhogen.

2019

KWF Subsidie ontvangen

KWF logo
Subsidie (€ 2.790.721) ontvangen voor onderzoek COMPRAYA - Dutch nationwide infrastructure for COMPRehensive health outcome and intervention research among Adolescent and Young Adult cancer survivors

2018 - toekomst

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk voor de beste zorg voor AYA’s!

Regio's AYA zorgnetwerk

2018

Eerste lustrum AYA congres

SPACE 4 AYA

2017-2018

Vijfde en zesde AYA poli zorgteam in AYA kenniscentrum Amsterdam UMC

VU AYA poli zorgteam

2017-2018

Oprichting kernteam en huisvesting bij IKNL

Het zorgnetwerk wordt centraal gecoördineerd door een kernteam op organisatie, communicatie en de inhoud van zorg en op opleidings- en onderzoeksgebied. Het kernteam heeft onderdak gekregen bij het IKNL.

AYA bij IKNL

2017

AYA in opleidingen

AYA zorg krijgt meer en meer de aandacht in opleidingen voor zorgprofessionals. Een e-module AYA zorg is ontwikkeld voor geneeskunde studenten.

E-module geneeskunde studenten

2016 - 2017

Jaaroverzicht van SPACE tot SPACE

Jaaroverzicht SPACE

Alle hoogtepunten van het AYA jaar 2016 - 2017 in een jaaroverzicht. Deze werd getoond tijdens het jaarlijks AYA congres: SPACE4AYA.

2015-2016

Zelfstandige koepelorganisatie en ANBI status

September 2016: formele oprichting Stichting Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Platform met een ANBI status.

Koepelorganisatie

2015-2016

Aansluiting algemene ziekenhuizen

Meerdere algemene ziekenhuizen sluiten zich aan bij het AYA zorgnetwerk om AYA basiszorg te kunnen geven.

2015

AYA laat van zich horen in de Tweede Kamer

Eveliene Manten-Horst bezoekt de Tweede kamerleden van de verschillende fracties om hen te vragen wat het belang is van zorg voor jongvolwassenen in Nederland.

Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg, D66, over AYA

Nieuwsgierig naar de meningen van de tweede kamerleden? Bekijk de video van Eveliene's bezoek.

2015

Wetenschappelijke onderzoek naar Kanker op de AYA leeftijd

AYA krijgt KFW fellowship voor Dr. Olga Husson naar AYA epidemiologie en zorgbehoeftes.

Olga Husson AYA

2015-2016

Ontstaan Meetingspot website

Bij ontstaan AYA Lounge lanceerde AYA ook de nationale Meetingspot app. Hiermee kunnen jongvolwassenen contact leggen met hun peers vanuit de AYA lounges.

Meetingspot app

2015-2016

AYA Taskforce in AYA Kenniscentrum UMCG en opening AYA lounge UMCG

AYA Lounge UMCG

2015-2016

Derde en vierde AYA poli zorgteam in AYA kenniscentra ErasmusMC en LUMC

3e poli LUMC

2015-2016

Tweede AYA poli zorgteam,Taskforce en AYA lounge in AYA Kenniscentrum UMCU

2e poli

2014

Start van de jaarijks terugkerende nationale ‘Hyacinten voor AYA’ verkoop

AYA hyacinten verkoop

2014

Eerste Nationale Leeftijdsspecifieke AYA congres

Wetenschappelijk en dymnamisch congres over ‘Kanker op de AYA leeftijd’ voor zorgprofessionals en AYA’s.

Logo Space4AYA Congres

2013-2014

Ontstaan Nationale Dreamteams

Dreamteams richten zich op AYA thema’s om binnen deze thema’s zorg en/of informatie in co-creatie en co-participatie te verbeteren, zoals:

  • Voeding: Food for Care
  • Werk: op politieke agenda
  • Sport & Bewegen
  • Spiritualiteit en zingeving
  • Hypotheken: prikkel predictiemodel bond van verzekeraars
  • Fertiliteit: aanpassing oncoline
  • Integrative Medicin
  • Intimiteit & Seksualiteit

Dreamteams

2013-2014

Formulering AYA missie en visie

Met de formulering van missie en visie, werd er ook awareness gecreërd bij zorgprofessionals over nut en noodzaak AYA zorg.

Logo AYA

2013-2014

Start Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk

Opgericht met betrokken AYA’s en professionals uit de 8 UMC’s en een aantal algemene ziekenhuizen.

AYA vergadering

2012

AYA Lied ‘Leef! Powered by Jip’

Jip, lijflied

Bekijk en beluister het lijflied.

2012

Opkomst AYA Communities

Met subsidie van KWF openstellen van 3 veilige en afgeschermde online AYA4 Communities, geïntegreerd in de website, om ontmoeting en contact tussen AYA’s mogelijk te maken.

2012

Start nationale website AYA4net.nl

Website voor algemene informatie m.b.t. AYA zorg.

AYA website homepage

2012

Eerste AYA Taskforce in AYA Kenniscentrum Radboudumc

Denktank voor a) beleid AYA zorg, onderzoek, onderwijs in Radboudumc en b) starten uitrol AYA zorg NL breed.

1e AYA Taskforce Radboudumc

2012

Komst Kwartiermaker

Komst Kwartiermaker om a) AYA zorg in het Radboudumc mede door te ontwikkelen en implementeren én om b) leeftijdsspecifieke AYA zorg voor heel NL beschikbaar en bereikbaar te hebben.

AYA Portret Evelien

2009

Eerste AYA Poli zorgteam, AYA Kenniscentrum Radboudumc

AYA Poli RadboudUMC

2009
TOP