Ga naar de inhoud

Boeken en artikelen

Hier vind je een aantal boeken en artikelen die je als zorgprofessional kunt gebruiken als studiemateriaal ten behoeve van deskundigheidsbevordering op het gebied van AYA-problematiek.

(Hand)boeken en publicaties

The daily life and care experiences of adolescents and young adults with an uncertain or poor cancer prognosis

Proefschrift dr. Vivian Burgers

Korte NL samenvatting
Door ontwikkelingen in behandelmogelijkheden stijgen de overlevingskansen en leven steeds meer adolescenten en jongvolwassenen (AYA’s, leeftijd 18-39 jaar op moment van eerste diagnose) langer met een onzekere of slechte kanker prognose. In dit proefschrift wordt deze groep gedefinieerd als diegene met een gevorderde kanker voor wie er geen hoop op genezing is, wat impliceert dat zij vroegtijdig zullen overlijden aan kanker, maar waarbij er geen directe doodsbedreiging is. Gezien de unieke leeftijds-, ontwikkelings-, en ziektekenmerken van deze groep AYA’s, is het voor te stellen dat zij andere uitdagingen ervaren dan AYA’s met een goede prognose of oudere patiënten met een onzekere of slechte prognose. Door gebrek aan literatuur is het niet duidelijk hoe deze groep het beste ondersteund kan worden, laat staan persoonsgerichte zorg geboden kan worden. De eerste hoofdstukken van dit proefschrift geven inzicht in de uitdagingen in het dagelijks leven, coping mechanismen en de zorgbehoeften van AYA’s met een onzekere of slechte prognose. Daarnaast is in kaart gebracht welke uitdagingen zorgprofessionals ervaren bij het verlenen van zorg aan deze groep AYA’s. Deze antwoorden zijn verkregen middels kwalitatieve interview studies. In de laatste hoofdstukken van dit proefschrift wordt de samenwerking tussen onderzoeker en patiënt onderzoekspartners beschreven. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg voor AYA’s met een slechte of onzekere prognose, waarbij er rekening wordt gehouden met hun unieke biopsychosociale perspectief en behoeften en de ervaringen en behoeften van zorgprofessionals.

ESMO Handbook of Cancer in Adolescents and Young Adults

The treatment of adolescents and young adults (AYAs) with cancer has long been hotly debated between paediatric and adult oncologists, each discipline following its own management strategies and guidelines. No longer! Experts from the European Society for Medical Oncology (ESMO) and the European Society for Paediatric Oncology Society (SIOP Europe) have joined forces, not only in a dedicated AYA Working Group, but also to write this educational book specifically focusing on all aspects of AYA oncology.

The ESMO Handbook of Cancer in Adolescents and Young Adults describes the major types of malignancy which might occur during this transitional phase of life. It provides diagnostic and therapeutic guidance and also gives an idea of life after cancer. ESMO and SIOP Europe share the same goal: that no young person should have to die of cancer.

Met contributies van diverse experts en zorgprofessionals vanuit het Nederlandse AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Kankerzorg in beeld rapport: Kanker bij jongvolwassenen

Het rapport is een co-productie van IKNL en het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk en gaat in op de epidemiologie, kwaliteit van leven en organisatie van zorg bij kanker bij jongvolwassenen.

De AYA’s worden veelal gezien en behandeld als alle andere volwassen mensen met kanker. In het rapport ‘Kanker bij jongvolwassenen’ wordt duidelijk dat dit geen recht doet aan de unieke fysieke, psychische en maatschappelijke uitdagingen waar jongvolwassenen met kanker mee te maken krijgen.

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

Psychologische patiëntenzorg in de oncologie

Hoofdstuk 29

Leeftijdsspecifieke AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Petra Servaes, Karen van de Ploeg, Vivian Burgers & Eveliene Manten-Horst

Nieuw aantal kankerdiagnoses, overleving en sterfte door kanker bij adolescenten en jongvolwassenen

Wetenschappelijk artikel

Incidence, Survival, and Mortality Trends of Cancers Diagnosed in Adolescents and Young Adults (15–39 Years): A Population-Based Study in The Netherlands 1990–2016

van der Meer, D.J.; Karim-Kos, H.E.; van der Mark, M.; Aben, K.K.H.; Bijlsma, R.M.; Rijneveld, A.W.; van der Graaf, W.T.A.; Husson, O.

Cancers 2020, 12, 3421. https://doi.org/10.3390/cancers12113421

Welke uitdagingen ervaren zorgprofessionals die zorg verlenen aan AYA’s met een onzekere en/of slechte prognose?

Wetenschappelijk artikel

A qualitative study on the challenges health care professionals face when caring for adolescents and young adults with an uncertain and/or poor cancer prognosis

V.W.G. Burgers, M.J. van den Bent, A-S.E. Darlington, A.E. Gualthérie van Weezel, A. Compter, J.M. Tromp, R.I. Lalisang, M.C.M. Kouwenhoven, L. Dirven, N.C.G.L. Harthoorn, C.A. Troost-Heijboer, O. Husson, W.T.A. van der Graaf.

ESMO Open, Volume 7, Issue 3,
2022, 100476, ISSN 2059-7029, https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2022.100476.

Internetgebruik en eHealth behoeften van AYA’s (adolescenten en jongvolwassenen) en oudere kankerpatiënten

Wetenschappelijk artikel

Differences in Internet Use and eHealth Needs of Adolescent and Young Adult Versus Older Cancer Patients; Results from the PROFILES Registry

Carla Vlooswijk, Olga Husson, Emiel J Krahmer, Rhodé Bijlsma, Suzanne E J Kaal, Sophia H E Sleeman, Lonneke V van de Poll-Franse, Winette T A van der Graaf, Nadine Bol, Mies C van Eenbergen.

Cancers, 2021 Dec 16;13(24):6308. doi: 10.3390/cancers13246308.

Leerboek oncologieverpleegkunde, derde druk

Kaft van het leerboek oncologieverpleegkunde 2021 met titel en auteurs

 

Hoofdstuk 6.3 

Leeftijdsspecifieke oncologische zorg voor AYA’s

M. Folsche, J. H. P. Evers, J. M. E. van Wick, E. M. M. van den Bergh, J. N. H. Timmer-Bonte, G. J. L. Kaspers en S. E. J. Kaal

Leerboek oncologie, tiende druk

Kaft van leerboek Oncologie 2020

 

Hoofdstuk 35

Oncologie bij jongvolwassenen (AYA’s)

dr. Suzanne Kaal, dr. Ina Beerendonk, drs. Desiree Dona, Dr. Eveliene Manten-Horst en prof. dr. Winette van der Graaf

Tussen hel en hemel 17

Kaft Tussen Hel en Hemel 17 van Lara Jongbloets met groot de titel, klein de auteur en recensies

 

Het openhartige dagboek van een jonge vrouw over kanker, liefde, levensbepalende beslissingen en kleurrijke shotjes. Verplicht leesvoer voor eenieder die met AYA’s werkt.

Lara Jongbloets

Bespreking proefschrift over AYA-zorg

Eerste pagina van het artikel over het proefschrift van Suzanne Kaal.

 

September 2019 verscheen er een artikel in de NTVO (Nederlands Tijdschrift voor Oncologie) over leeftijdsspecifieke zorg en de rol van het AYA Zorgnetwerk op basis van het proefschrift van Suzanne Kaal.

Adolescents and Young Adults (AYA) with cancer: towards optimising age-specific care

Proefschrift Suzanne Kaal_2018_image

Proefschrift dr. Suzanne Kaal

Zorg voor adolescenten en jongvolwassenen met kanker: de rol van een landelijk zorgnetwerk

Eerste pagina van artikel in NTVG met titel, auteurs en foto met kale vrouw met hand op het hoofd.

 

Augustus 2019 verscheen er een artikel in de NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) over de zorg voor jongvolwassenen en adolescenten met kanker en rol van het AYA zorgnetwerk.

Winette van der Graaf, Rosemarie Jansen, Eveliene Manten-Horst

Abstracts van posters gepresenteerd op het Global Adolescent & Young Adult Cancer Congress 2018

Poster van het Global Adolescent & Young Adult Cancer Congress met titel en foto van het Sydney opera house en een grote brug

 

Lees de volgende (Engelstalige) abstracts:

Co creation methods to develop the best future for Dutch AYA, Pieter Vandekerckhove

Helping Adolescents and Young Adults with cancer to “normalize” their social contacts: Study into the effects of the AYA Match App, Sophia Sleeman

The Dutch Adolescent and Young Adult (AYA) approach: building a national AYA network in collaboration with AYAs and healthcare professionals, Eveliene Manten-Horst, Olga Husson

Oncologica: ‘Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform’

Eerste pagina artikel in Oncologica met titel, auteurs en inleiding

 

In 2017 werd een artikel gepubliceerd in Oncologica met achtergrond AYA-epidemiologie en organisatie van AYA-zorg.

Eveliene Manten-Horst, Olga Husson, Marianne van der Mark, Rosemarie Jansen, Suzanne Kaal, Rhodé Bijlsma, Winette van der Graaf

Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer

Cover Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer met titel, ondertitel en auteurs

 

Hoofdstuk in Engelstalige leerboek over verpleegkundige zorg voor AYA’s.

the Dutch AYA outpatient clinic: support and counseling during and after treatment.

This chapter describes how a start was made with improving age-specific care for Adolescents and Young Adults (AYAs) in the Netherlands.

Rosemarie Jansen, Suzanne E.J. Kaal, Marieke Schreuder-Cats, Eveliene Manten-Horst

Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg

Kaft Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Smeets, W (2016)

 

Hoofdstuk in handboek over geestelijke verzorging in de palliatieve fase.

AYA-zorg voor jongvolwassenen: de rol van zingeving en spiritualiteit.

Eveliene Manten-Horst, Suzanne Kaal, Winette van der Graaf, Rosemarie Jansen.

Tumors in Adolescents and Young Adults

Cover Tumors in Adolescents and Young Adults

 

Hoofdstuk in Engelstalig leerboek over kanker bij adolescenten en jongvolwassenen.

Collaboration and Networking.

Olga Husson, Eveliene Manten-Horst, Winette van der Graaf.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Cookie voorkeuren
Privacyverklaring

Functionele cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de Website.

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Marketing cookies

Hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.