Organisatie van AYA zorg in Nederland

Uitgangspunten

De organisatie van AYA zorg in Nederland heeft enkele belangrijke uitgangspunten:

  • Alle AYA’s in Nederland hebben toegang tot AYA zorg
  • AYA zorg is evenwichtig verspreid over Nederland
  • AYA zorg: ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’
  • AYA zorg wordt geëchelonneerd aangeboden
  • Zorgprofessionals in Nederland zijn bekend met AYA zorg en verlenen deze zorg passend bij hun functie en werkplek
  • Deelnemende ziekenhuizen gebruiken de nationale AYA huisstijl (analoog en digitaal) om verbondenheid en eenduidigheid uit te stralen

Regio's

Om onder andere aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk opgericht. Hierbij is gekozen om Nederland te verdelen in zes regio’s waarbinnen zorgprofessionals uit de eerste lijn, algemene ziekenhuizen en regionale AYA kenniscentra met elkaar samenwerken om gezamenlijk ‘state of the art’ basis AYA zorg te verlenen. De zorgprofessionals verlenen AYA zorg volgens de geformuleerde uitgangspunten van AYA zorg. In elke regio is een regionaal AYA kenniscentrum gevestigd met de bijbehorende expertise (AYA Poli zorgteam) en faciliteiten (zoals AYA lounge, AYA Taskforce). Vanuit het regionaal AYA kenniscentrum wordt de kennis en kunde van AYA zorg binnen de regio gecoördineerd.

Regio's AYA zorgnetwerk

Bekijk ook welke ziekenhuizen in welke regio's zijn aangesloten bij het AYA zorgnetwerk:

Binnen elke regio werken zorgprofessionals samen met AYA's om AYA zorg in te richten. De eerste lijn en de algemene ziekenhuizen in een regio draineren voor complexe AYA kennis en kunde op het AYA kenniscentrum in de betreffende regio. Hiervoor is het belangrijk dat zorgprofessionals in de eerste lijn op de hoogte zijn van de mogelijkheden van AYA zorg. Voor een goede verwijzing en/of consultering moeten zij weten in welk algemeen ziekenhuis AYA zorg wordt verleend en tevens bekend zijn met het regionaal AYA kenniscentrum. Bij toenemende complexiteit kan een AYA worden verwezen naar het regionaal AYA kenniscentrum. Ook is er altijd de mogelijkheid van een collegiaal advies/consult bij het regionaal AYA kenniscentrum.
Elk algemeen ziekenhuis waar AYA zorg wordt verleend heeft een medisch en verpleegkundig contactpersoon welke het contact onderhouden met het regionaal AYA kenniscentrum. De zes regio’s worden door een afvaardiging vertegenwoordigd binnen de vergaderingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Dit neemt niet weg dat iedere zorgprofessional in principe deel kan nemen aan de vergaderingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Schematisch ziet de echelonnering van AYA zorg er als volgt uit:

Figuur echelonnering AYAzorg
TOP