Organisatie van AYA zorg in Nederland

Uitgangspunten

De organisatie van AYA-zorg in Nederland heeft enkele belangrijke uitgangspunten:

  • Alle AYA’s in Nederland hebben toegang tot AYA-zorg
  • AYA-zorg is evenwichtig verspreid over Nederland
  • AYA-zorg: ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’
  • AYA-zorg wordt geëchelonneerd aangeboden
  • Zorgprofessionals in Nederland zijn bekend met AYA-zorg en verlenen deze zorg passend bij hun functie en werkplek
  • Deelnemende ziekenhuizen gebruiken de nationale AYA-huisstijl (analoog en digitaal) om verbondenheid en eenduidigheid uit te stralen

Regio's

Om onder andere aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk opgericht. Hierbij is gekozen om Nederland te verdelen in zes regio’s waarbinnen zorgprofessionals uit de eerste lijn, algemene ziekenhuizen en regionale AYA-kenniscentra met elkaar samenwerken om gezamenlijk ‘state of the art’ AYA-basiszorg te verlenen. De zorgprofessionals verlenen AYA-zorg volgens de geformuleerde uitgangspunten van AYA-zorg. In elke regio is een regionaal AYA-kenniscentrum gevestigd met de bijbehorende expertise (AYA-polizorgteam) en faciliteiten (zoals AYA-lounge, AYA Taskforce). Vanuit het regionaal AYA-kenniscentrum wordt de kennis en kunde van AYA-zorg binnen de regio gecoördineerd.

Bekijk ook welke ziekenhuizen in welke regio's zijn aangesloten bij het AYA Zorgnetwerk:

Binnen elke regio werken zorgprofessionals samen met AYA's om AYA-zorg in te richten. De eerste lijn en de algemene ziekenhuizen in een regio draineren voor complexe AYA-kennis en kunde op het AYA-kenniscentrum in de betreffende regio. Hiervoor is het belangrijk dat zorgprofessionals in de eerste lijn op de hoogte zijn van de mogelijkheden van AYA-zorg. Voor een goede verwijzing en/of consultering moeten zij weten in welk algemeen ziekenhuis AYA-zorg wordt verleend en tevens bekend zijn met het regionaal AYA-kenniscentrum. Bij toenemende complexiteit kan een AYA worden verwezen naar het regionaal AYA-kenniscentrum. Ook is er altijd de mogelijkheid van een collegiaal advies/consult bij het regionaal AYA-kenniscentrum.
Elk algemeen ziekenhuis waar AYA-zorg wordt verleend heeft een medisch en verpleegkundig contactpersoon welke het contact onderhouden met het regionaal AYA-kenniscentrum. De zes regio’s worden door een afvaardiging vertegenwoordigd binnen de vergaderingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Dit neemt niet weg dat iedere zorgprofessional in principe deel kan nemen aan de vergaderingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Schematisch ziet de echelonnering van AYA-zorg er als volgt uit:

TOP