Deskundigheidsbevordering

Tools voor zorgprofessionals ten behoeve van deskundigheidsbevordering

(Bij)scholing AYA-zorg

Het AYA Zorgnetwerk ontwikkelt en verzorgt scholing voor zorgverleners om de AYA-zorg deskundigheid te bevorderen. Scholing is een van de criteria om AYA-zorg te kunnen verlenen. Er zijn verschillende scholingen beschikbaar vanuit het landelijke AYA-zorgopleidingsprogramma, gecoördineerd door de commissie Opleidingen.

Boeken & artikelen

Bekijk de boeken en artikelen die je als zorgprofessional kunt gebruiken ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

TOP