(Bij)scholing AYA-zorg

Het AYA Zorgnetwerk ontwikkelt en verzorgt (bij)scholing voor zorgverleners om de AYA-zorg deskundigheid te bevorderen. Scholing is een van de criteria om AYA-zorg te kunnen verlenen. Er zijn verschillende scholingen beschikbaar vanuit het landelijke AYA-zorg opleidingsprogramma, gecoördineerd door de commissie opleidingen.

wat is AYA zorg?

De e-module AYA-basiszorg

Dit is een online basisscholing voor alle zorgverleners. De e-module is gratis en er worden accreditatiepunten voor deze scholing toegekend. Schrijf je nu direct in voor de e-module AYA-basiszorg!

In deze e-module leer je meer over o.a. het (h)erkennen van AYA's (Adolescenten en Young Adults) in de praktijk, wat hun leeftijdsspecifieke zorgbehoeften zijn en hoe je hier als zorgverlener goed op in kunt spelen.
De eisen aan goede, integrale AYA-zorg zijn vastgelegd in de SONCOS-normering en samen zijn we er verantwoordelijk voor dat deze zorg bij de patiënt terecht komt. AYA-zorg wordt in netwerkverband geleverd in alle UMC's en een groeiend aantal algemene ziekenhuizen, onder de centrale coördinatie van het AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk.

Voor wie
Deze module is bestemd voor zorgverleners, met name verpleegkundigen, die AYA-(basis)zorg (willen gaan) verlenen. Het voltooien van deze module is tevens verplicht vanaf januari 2021 om te voldoen aan de landelijke criteria vanuit het AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk.

Doel e-module
Deskundigheid over AYA-zorg bevorderen bij zorgverleners. De module is onderdeel van het totale AYA Zorgnetwerk opleidingsprogramma voor zorgverleners. De module leert de zorgverlener wat zorg aan AYA’s (Adolescents & Young Aduls, jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar gediagnosticeerd met kanker) inhoudt.

Leerdoelen e-module
Na het voltooien van de e-module:

a. is de zorgverlener zich bewust dat jongvolwassenen kanker kunnen krijgen;
b. heeft de zorgverlener inzicht in de epidemiologie van kanker bij jongvolwassenen;
c. heeft de zorgverlener inzicht in de medische karakteristieken en de psychosociale gevolgen van kanker bij jongvolwassenen;
d. is de zorgverlener zich bewust van het belang van integrale leeftijdsspecifieke zorg aan AYA’s vanaf diagnose;
e. weet de zorgverlener wat hij/zij kan betekenen in de zorg voor AYA’s;
f. weet de zorgverlener waar kennis over AYA-zorg opgehaald kan worden;
g. weet de zorgverlener hoe AYA’s verwezen kunnen worden naar basis- en complexe AYA-zorg.

Inschrijven
Schrijf je nu direct in voor de e-module AYA-basiszorg.

Accreditatie en certificaat
De e-module AYA-basiszorg is geaccrediteerd door 'Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals' en 'Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten'. Indien je de module met goed gevolg hebt doorlopen, ontvang je vanuit OnderwijsCentrum UMC Utrecht een digitaal certificaat en draagt het AYA Zorgnetwerk zorg voor het aanvragen van accreditatiepunten bij bovengenoemde instanties. Het verwerken van de accreditatie kan in sommige gevallen enkele weken in beslag nemen.

AYA-zorg intervisie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Alle verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het AYA Zorgnetwerk, kunnen deelnemen aan de intervisie. Deze bijeenkomsten worden 4 keer per jaar georganiseerd (online of fysiek) en worden geleid door de nationale projectleiders AYA-zorg. Tijdens de intervisie wordt door de intervisiegroep stilgestaan bij eigen ervaringen en worden inzichten gedeeld aan de hand van een ingebrachte AYA-casus. Het doel van de intervisie is 'deskundigheid' ontwikkelen over het verlenen van AYA-zorg als verpleegkundige en verpleegkundig specialist en grip krijgen op het eigen denk- en handelingsproces. Het verslag van de bijeenkomst kan in het portfolio (verpleegkundigen) of in PE-online worden opgevoerd (verpleegkundig specialisten: 2 punten per bijeenkomst voor intercollegiale toetsing). Er zijn geen kosten verbonden aan de intervisie. De intervisie vindt plaats conform het VSR format.

Meer informatie over data en aanmelden.

Advisering visual

Advisering

Medewerkers van de centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk adviseren zorgprofessionals binnen het AYA zorgnetwerk (op aanvraag). Daarnaast kan advies worden ingewonnen bij het AYA Zorgnetwerk door zorgverleners die nog geen deel uitmaken van het zorgnetwerk maar meer willen weten over AYA-zorg.

Dit betreft zowel algemene adviezen over de inhoud van AYA-zorg als adviezen over de wijze van organisatie van AYA-zorg in de eerste lijn of de ziekenhuizen. Het betreft geen adviezen over behandelingen. Neem hiervoor contact met ons op.

SPACE4AYA congres

Jaarlijks wordt er een AYA congres georganiseerd: SPACE4AYA. Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. SPACE4AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

AYA Presentatie geven

Zelf een scholing of presentatie geven

Wilt u als ervaren zorgverlener, vrijwilliger of scholier/student zelf een scholing geven over de inhoud of organisatie van AYA-zorg? Onze basis-presentatie AYA-zorg is beschikbaar met daarin informatie over ziekte, incidentie, zorgbehoeften, interventies en de organisatie van AYA-zorg. Wil je deze presentatie ontvangen? Neem contact met ons op.

TOP