(Bij)scholing AYA-zorg

Het AYA Zorgnetwerk ontwikkelt en verzorgt (bij)scholing voor zorgverleners om de AYA-zorg deskundigheid te bevorderen. Scholing is een van de criteria om AYA-zorg te kunnen verlenen. Er zijn verschillende scholingen beschikbaar vanuit het landelijke AYA-zorg opleidingsprogramma, gecoördineerd door de commissie Opleidingen.

wat is AYA zorg?

De e-module AYA-basiszorg

Dit is een online basisscholing voor alle zorgverleners. De e-module is gratis en er worden accreditatiepunten voor deze scholing toegekend. De toegang tot de e-module zal binnenkort openstaan.

De AYA-zorg intervisie bijeenkomsten voor verpleegkundigen

Deze bijeenkomsten worden geleid door de nationale projectleider AYA-zorg-verpleegkundig specialist. Alle verpleegkundigen van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het AYA Zorgnetwerk, nemen deel aan de intervisie. Deze bijeenkomsten worden 4 keer per jaar georganiseerd (online of fysiek) en er worden voor verpleegkundig specialisten accreditatiepunten aan deze intervisie toegekend. Er zijn geen kosten verbonden aan de intervisie. De intervisie vindt plaats conform het V&VN oncologie format. Tijdens de intervisie wordt door de intervisie-groep stil gestaan bij eigen ervaringen en worden inzichten gedeeld aan de hand van een ingebrachte AYA-zorg casus. Het doel van de intervisie is 'deskundigheid' ontwikkelen over het verlenen van AYA-zorg als verpleegkundige en greep krijgen op het eigen denk- en handelingen-proces.

Advisering

Medewerkers van de centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk adviseren zorgprofessionals binnen het AYA zorgnetwerk (op aanvraag). Daarnaast kan advies worden ingewonnen bij het AYA Zorgnetwerk door zorgverleners die nog geen deel uitmaken van het zorgnetwerk maar meer willen weten over AYA-zorg.

Dit betreft zowel algemene adviezen over de inhoud van AYA-zorg als adviezen over de wijze van organisatie van AYA-zorg in de eerste lijn of de ziekenhuizen. Het betreft geen adviezen over behandelingen. Neem hiervoor contact met ons op.

SPACE4AYA

Jaarlijks wordt er een AYA congres georganiseerd: SPACE4AYA. Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. SPACE4AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

Zelf een scholing of presentatie geven

Wilt u als ervaren zorgverlener, vrijwilliger of scholier/student zelf een scholing geven over de inhoud of organisatie van AYA-zorg? Onze basis-presentatie AYA-zorg is beschikbaar met daarin informatie over ziekte, incidentie, zorgbehoeften, interventies en de organisatie van AYA-zorg. Deze komt binnenkort online beschikbaar. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

TOP