Missie, visie en doelstellingen

Missie

De missie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is dat heel Nederland bekend is met AYA-zorg. De beste state-of-the-art leeftijdspecifieke en integrale AYA-zorg is eenduidig en over heel Nederland verspreid voor hen die tussen de 18 en 35 jaar met kanker zijn gediagnosticeerd. AYA-zorg wordt gevoed en mede ontwikkeld door wetenschappelijk onderzoek en gesteund door opleiding en onderwijs.

Visie

De visie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is dat state-of-the-art leeftijdspecifieke en integrale AYA-zorg met een evenwichtige spreiding over Nederland, goede zorg is die ook betaalbaar is. Deze zorg kan bereikt worden als zorgprofessionals en AYA’s binnen het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk, in co-creatie en co-participatie, samenwerken en alle kennis en kunde over ‘kanker op de AYA-leeftijd’ bundelen (centraliseren), met elkaar delen en volledig inzetten.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk zijn:

 • Verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van leven van AYA’s
 • Bewerkstelliging van een maximale participatie van AYA’s in de maatschappij
 • Alle AYA’s in Nederland hebben toegang tot AYA-zorg
 • Alle AYA’s en naasten hebben toegang tot een community
 • Zorgprofessionals in Nederland zijn bekend met AYA-zorg en verlenen deze zorg passend bij hun functie en werkplek
 • Zorg dragen voor eenduidige AYA-zorg in Nederland verricht volgens de geformuleerde uitgangspunten van AYA-zorg
 • Stimuleren van maximale uitwisseling van kennis en kunde over AYA-zorg onder zorgprofessionals
 • Stimuleren van opleiding/onderwijs voor zorgprofessionals om ‘state of the art’ AYA-zorg te kunnen bieden
 • AYA-zorg is evenwichtig verspreid over Nederland, bekijk hoe de organisatie van AYA-zorg eruit ziet
 • Stimuleren van onderzoek doen, zowel medisch als psychosociaal, naar ‘kanker op de AYA-leeftijd’
 • Ondersteunen bij een nationale AYA-data registratie
 • Zorg dragen voor een structurele financiering van AYA-zorg in Nederland
 • Nederland is bekend met AYA-zorg
 • Onderhouden van (inter)nationale contacten met stakeholders en AYA-zorgorganisaties

Oprichting

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is opgericht op 23 september 2016 en is als zelfstandige koepelorganisatie gevestigd bij het IKNL in Utrecht.

Het zorgnetwerk heeft de ANBI status. Meer weten? Onder stichtingsbestuur vind je de akte van oprichting en onze jaarcijfers. Deze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

TOP