Missie, visie, doelstellingen en kernwaarden

De missie en visie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk

 • De AYA-patiëntgroep is bij zorgverleners bekend, heeft aandacht en is erkend en herkend als een aparte patiëntgroep met unieke leeftijdsspecifieke medische en psychosociale kenmerken, naast kinderen, volwassenen en ouderen met kanker;
 • Voor elke AYA is de leeftijdsspecifieke zorg verankerd in de oncologische zorg én is deze AYA-zorg bereikbaar en beschikbaar: 'Dichtbij huis als het kan en in een AYA-centrum als het moet’, conform de SONCOS normering;
 • AYA-zorg binnen het netwerk is eenduidig op inhoud;
 • De AYA-zorgverleners worden ondersteund door opleiding;
 • AYA-zorg wordt gevoed door uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek;
 • AYA’s, zorgprofessionals en onderzoekers werken eendrachtig samen in een centraal gecoördineerd zorgnetwerkverband, en staan voor de taak om de in de SONCOS-normering beschreven AYA-zorg criteria waar te maken op geleide van ‘niks over AYA's, zonder AYA's’;
 • Nederland is bekend met AYA-zorg en het AYA Zorgnetwerk.

De impact van kanker op de AYA-leeftijd is groot. AYA-zorg draagt bij aan empowerment van de AYA, zodat de AYA aansluiting behoudt bij de maatschappij!

Onze ambitie

De beste leeftijdsspecifieke AYA-zorg verlenen aan elke AYA in Nederland waardoor de AYA kracht en autonomie herwint, zo goed als mogelijk kan leven met en na kanker en zich zinvol en onderscheidend kan inzetten voor de maatschappij.

Onze doelstellingen

 • Alle jongvolwassenen met kanker in Nederland hebben toegang tot AYA-zorg en ontvangen de allerbeste AYA-zorg die past bij hun leeftijd. ‘Juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment’; daarmee wordt hun kwaliteit van leven verbeterd, de maximale participatie in de maatschappij verbeterd en zorgconsumptie voorkomen;
 • Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn bekend met AYA-zorg en hun deskundigheid wordt bevorderd om deze zorg te kunnen leveren door centraal aangeboden scholing;
 • Optimale uitwisseling en bundeling van kennis en kunde over AYA-zorg en zorgbehoeften;
 • Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om meer kennis te vergaren over het ontstaan van kanker bij jongvolwassen mensen, meer inzicht verkrijgen in de leeftijdsspecifieke zorgbehoeften van jongvolwassen patiënten en in de impact van AYA-zorg op mens en maatschappij;
 • Het stimuleren van een nationale AYA-data registratie;
 • Het onderhouden van (inter)nationale contacten met stakeholders;
 • Het stimuleren van een krachtige, belangen behartigende ‘Jongvolwassen met kanker’ platform waar ook het lotgenotencontact is onder gebracht.

Onze kernwaarden

Wat belangrijk en van waarde is voor de AYA, is belangrijk en van waarde voor de zorg, het AYA Zorgnetwerk en haar centrale coördinatie.

Het begon in 2010 met een droom van AYA’s en zorgverleners, om leeftijdsspecifieke zorg te ontwikkelen en te implementeren in het Radboudumc. En vervolgens in 2012 voor alle AYA’s in Nederland. Zo is het AYA Zorgnetwerk ontstaan met de 8 UMC’s, het AvL en algemene ziekenhuizen. Gaandeweg ontdekten wij onze kernwaarden.
De waarden beschrijven wat een AYA kenmerkt, wat belangrijk en van waarde is voor een AYA. Diezelfde waarden bleken belangrijk en van waarde voor AYA-zorg, de mensen die werken binnen de AYA-zorg en de centrale coördinatie van het AYA Zorgnetwerk.
Zo willen we zijn. Zo willen we met elkaar omgaan. Zo willen we werken. Daar zijn wij op aanspreekbaar.

Kernwaarden AYA_AYA Zorgnetwerk

Zo willen we zijn. Zo willen we met elkaar omgaan. Zo willen we werken. Daar zijn wij op aanspreekbaar.


Oprichting

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk is opgericht op 23 september 2016 en is als zelfstandige koepelorganisatie gevestigd bij het IKNL in Utrecht.

Het zorgnetwerk heeft de ANBI status. Meer weten? Onder stichtingsbestuur vind je de akte van oprichting en onze jaarcijfers. Deze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

TOP