Taskforces

Een AYA Taskforce zoekt als denktank naar verbeteringen in AYA zorg, onderzoek en onderwijs en maakt zodoende het beleid voor het regionale AYA netwerk en daarbinnen voor het kenniscentrum, de regionale ziekenhuizen en de eerste lijn of de informele zorg. De meest relevante specialismen en disciplines zijn naast AYA’s vertegenwoordigd in de AYA Taskforce. De taskforce wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en gefaciliteerd vanuit het regionale AYA Kenniscentrum. Er wordt in co-creatie en co-participatie gewerkt.

Lees ook de samenwerkingsafspraken van regionale AYA taskforces.

TOP