Werkgroepen

Een werkgroep houdt zich bezig met het uitrollen van het AYA gedachtegoed. In de werkgroepen zitten AYA's, zorgprofessionals maar ook mensen uit bv. het bedrijfsleven. Een werkgroep maakt deel uit van de bestaande AYA organisatie en voert met een bepaald doel gezamenlijk een opdracht uit.

Werkgroep AYA thema bijeenkomsten

Deze werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van AYA thema bijeenkomsten op locatie in de regionale AYA netwerken. Deze meetings zijn bedoeld om betrouwbare informatie over een ‘IK en mijn …’ AYA onderwerp te geven aan de AYA en als het relevant is ook aan diens naaste.

De informatie wordt gegeven door (zorg)professionals die expert zijn op het thema én die van de leeftijdsspecifieke AYA problematiek met betrekking tot het thema doordrongen zijn. Zij kunnen daarover met verstand van zaken praten. De bijeenkomst draagt bij aan empowerment van de AYA en de naaste.

Naast het verkrijgen van informatie over een thema is de avond ook bedoeld om andere AYA’s of naasten te ontmoeten en om contacten te kunnen leggen. De werkgroep bestaat uit AYA’s en zorgprofessionals uit de AYA Kenniscentra bij de UMC’s.

Er wordt een jaarplanning gemaakt en de werkgroep stimuleert de uitwisseling tussen de kenniscentra van informatie over uitgevoerde thema bijeenkomsten om die te kunnen rouleren over de regionale netwerken

Ik-Mijn-bollen

Werkgroep Fundraising

De werkgroep bestaat uit AYA’s en professionals met verschillende achtergronden, onder andere uit de financiële, juridische en culturele wereld.

De werkgroep werkt aan:

  • Bekendheid van het publiek met AYA en het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk;
  • Steun voor de activiteiten van het zorgnetwerk in de vorm van financiën, middelen en mensen.
TOP